Nu blir alla barn i Vimmerby lidande istället

Alla jublar inte över beskedet att småskolorna blir kvar. I ett inlägg skriver "Oroliga lärare" att besparingarna kommer att leda till att alla skolor får sänkt kvalitet och minskade resurser för att stötta eleverna. "Vi vill inte lägga miljoner på småskolor med för få elever och svårigheter med att finna behörig personal."

"Vi vill inte lägga miljoner på småskolor med för få elever och svårigheter med att finna behörig personal som är villig att stanna kvar", skriver "Oroliga lärare", som har farhågor för vilka konsekvenser beslutet att behålla skolorna i kransorterna får. Genrebild.

"Vi vill inte lägga miljoner på småskolor med för få elever och svårigheter med att finna behörig personal som är villig att stanna kvar", skriver "Oroliga lärare", som har farhågor för vilka konsekvenser beslutet att behålla skolorna i kransorterna får. Genrebild.

Foto: Jessica Gow/TT

Insändare2024-02-16 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns en tystnadskultur bland oss lärare som gör att vi sällan säger vad vi egentligen tycker. 

Vi vill inte stöta oss med rektorer, föräldrar eller ännu värre, skolchefen. Det fanns en tid när man blev nedkallad till kommunhuset om man hävdat en åsikt som inte var förenlig med det som man borde tycka. Men nu måste vi säga något – för vi är oroliga! Vi är med i debatten om nedstängning av ytterskolor och vi som jobbar i Vimmerby vet vad vi tycker. Vi vill inte lägga miljoner på småskolor med för få elever och svårigheter med att finna behörig personal som är villig att stanna kvar.

Barnen på alla ytterskolor ska i årskurs 6 eller 7 in till skolorna i Vimmerby. Att behålla småskolorna innebär att både småskolorna och skolorna i staden ska dra ner på personal. Detta kommer i sin tur att leda till att ALLA skolor får sänkt kvalitet och mindre resurser för att stötta eleverna socialt vid exempelvis konflikter. 

Det kommer dras in på personal som annars kan hjälpa de barn som behöver extra stöd, en trygg vuxen att luta sig emot och de barn som har svårigheter både studiemässigt och socialt i en klass på 25 elever. Det kommer inte att gå att som förälder komma och be om hjälp för att sitt barn ska få studiero i liten grupp eller extra stöd i de ämnen som inte riktigt når upp till målen. För det finns inga pengar!

Vimmerby kommun ska spara in/hitta cirka 10 miljoner utöver 16-17 tjänster. Även förskolan kommer att känna av de stora besparingarna. Alltså blir alla barn i Vimmerby kommun lidande av att behålla skolor som lika gärna kunnat gå ihop med till exempel Södra Vi skola. Där ska det vara tal om upp till nio tjänster som ska bort. Det är inte hållbart.

Bland lärare i Vimmerby sägs det för övrigt att en rektor redan sagt upp sig. Helt förståeligt. Om vi var i hens sits skulle vi ha gjort samma sak. 

Tror vi att det slutar vid att bara en rektor ger upp, eller kommer det att bli fler? Vad gör vi då? Troligen ger även vi lärare upp då med. Kort och gott blir ALLA barn, lärare, rektorer och vårdnadshavare hårt drabbade av att småskolorna ska behållas.