Vindkraft – trygg elförsörjning för hushåll och företag

Såväl näringsliv som föreningar som bedriver vinteridrott med höga elkostnader är beroende av en trygg elförsörjning, konstaterar LO-facken i Hultsfred, som menar att det vore förvånande om Hultsfreds kommun säger nej till vindkraftsplanerna.
Såväl näringsliv som föreningar som bedriver vinteridrott med höga elkostnader är beroende av en trygg elförsörjning, konstaterar LO-facken i Hultsfred, som menar att det vore förvånande om Hultsfreds kommun säger nej till vindkraftsplanerna.

Idag behöver vi alla slag av energikällor för att säkerställa elproduktionen och priset på el. Därför är det förvånande om kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun säger nej till markanvändning för 12 vindkraftverk vid Aspeland, skriver LO-facken i Hultsfred.

Insändare 2 februari 2023 17:39
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi måste vara rädda om vårt näringsliv. De största företag som behöver energi är bland annat Plannja i Järnforsen, Vida i Mörlunda och Ikea Industry i Hultsfred. De tillför, tillsammans med övriga företag, viktiga arbetstillfällen för kommunen. Vi vill ju att de ska satsa i kommunen och då är det viktigt att vi ökar möjligheten för energi till näringslivet. Får inte industrin möjlighet till energi så flyttar de till där energi finns. 

Vi har föreningar som bedriver vinteridrott som medför höga elkostnader. Hur kommer de att klara sig om vi säger nej till förnyelsebar energi? Klarar sig Målilla Bandy, Virserums Hockey samt Dackestupet med flera idrottsföreningar, med höga elkostnader utan det tillskott av el som vindkraften kan ge? Lägg då till klimatförändringar som medför kortare säsong för vinteridrotter. Då kan vi snart inte längre blunda för verkligheten. Experter och forskare inom energi och klimat har stor betydelse för framtiden. Vi bör respektera utbildning och forskning – framför populism – för att locka väljare.

LO-facken i Hultsfred säger inte nej till kärnkraft, men alla våra energikällor behövs för att säkerställa en säker och trygg elproduktion i Sverige. Det är en viktig bas för Hultsfreds kommun, för att trygga ett bra företagsklimat, boende samt övrig kommunal verksamhet såsom idrott, turism med mera.

 

LO-facken i Hultsfred kommun

Ulrica Edlund

Emil Jonsson

Janette Persson

Johan Dahlqvist

Reino Thapper

Alexandra Svensson

Tommy Rälg


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa