Lokal demokrati kontra global strejk

Över stora delar av jorden går man ut i strejk och demonstrerar för klimatet.

Fullmäktige i Hultsfred är ett bra tillfälle för medborgarna att komma till tals med lokalpolitikerna. Men alltför få tar chansen, tycker skribenten.

Fullmäktige i Hultsfred är ett bra tillfälle för medborgarna att komma till tals med lokalpolitikerna. Men alltför få tar chansen, tycker skribenten.

Foto: Olof Carlsson

Insändare2019-10-05 17:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man kräver att politiker ska fatta beslut som ska leda till en minskning av den negativa klimatpåverkan. 

Men var är alla när det är fullmäktigemöten? 

Här har vi väljare möjlighet att komma till tals med våra lokalpolitiker och ta reda på hur de politiker vi har valt sköter sitt uppdrag, men hur är det egentligen ställt med intresset för politik på lokalnivå?

Demokrati kräver ett folkligt engagemang, att medborgarna intresserar sig för hur stat och kommuner sköts, men till det verkar det inte finnas tid, ork eller lust. 

På måndagens fullmäktigemöte i Hultsfreds kommun var det tunnsått på åhörarsidan. Någon debatt att tala om förekom inte trots att fullmäktige skulle fatta beslut om kommunen skulle göra ett ägartillskott i storleksordningen 1,7 miljoner kronor till Hultsfreds Industriaktiebolag, för att täcka ett underskott i Additivt Teknikcenter AB. Under 2020 förväntas ett behov av ytterligare 1,3 miljoner kronor och därefter beräknas det finnas ett behov av 1 miljon kronor per år för att uppdatera tekniken. Hultsfreds kommun har aktiemajoriteten i Additativt Teknikcentrum AB och företag i kommunen har köpt aktieposter för 20 000 kronor per företag, men det är kommunen ensam som med våra skattepengar ska stå för aktieägartillskottet.

Aktieägartillskottet beviljades, i en kommun med ekonomiska problem och ökade behov inom vård, skola och omsorg. Våra lokalpolitiker väljer alltså att betala ut miljonbelopp till en verksamhet som inte kan sägas vara en kommunal kärnverksamhet och det med våra skattepengar!

Intresset för miljöinvesteringar i den pågående satsningen på nya bostadsområden, utöver det som länsstyrelsen kräver, verkar däremot inte finnas. De framgick av svaren jag fick på den fråga som ställdes under Allmänhetens frågestund, om kommunen kommer att bygga in klimatsmarta lösningar, som att bygga cisterner för att samla regnvatten till exempelvis toalettspolning eller bevattning i dessa områden.

Strejk för miljön kan förvisso vara bra, men bättre vore att bevaka hur våra förtroendevalda sköter uppdraget som de har fått av oss väljare.