Lönerna i Vimmerby säkrar inte kompetensförsörjningen

"Lönerna i kommunen i dag säkrar inte kompetensförsörjningen vare sig på kort eller lång sikt. På kort sikt ser vi en stor risk att kompetent och erfaren personal lämnar kommunen, på lång sikt att färre väljer att börja arbeta i Vimmerby kommun", menar företrädare för Sveriges Lärare och Vision.

"Vimmerby kommun behöver ta hänsyn till märket på samma sätt som arbetsmarknaden i övrigt och som kommunen gärna gjort de år märket har varit lägre. Visions och Sveriges Lärares medlemmar ifrågasätter att arbetsgivaren sänker deras relativlöneläge på ett mycket bekymmersamt sätt", skriver representanter för Sveriges Lärare Vimmerby och Vision.

"Vimmerby kommun behöver ta hänsyn till märket på samma sätt som arbetsmarknaden i övrigt och som kommunen gärna gjort de år märket har varit lägre. Visions och Sveriges Lärares medlemmar ifrågasätter att arbetsgivaren sänker deras relativlöneläge på ett mycket bekymmersamt sätt", skriver representanter för Sveriges Lärare Vimmerby och Vision.

Foto: Jessica Gow/TT

Insändare2023-04-25 11:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fredag den 31 mars sattes märket på den svenska arbetsmarknaden för 2023 och 2024. Det är ett historiskt högt märke, 7,4 procent på två år. Men detta märke gäller inte alla. Sveriges Lärare och Vision har sifferlösa avtal, som inte omförhandlas förrän 2024. I årets budget har Vimmerby kommun avsatt 2,5 procent för dessa två fackförbund. Vi kan inte acceptera en relativ lönesänkning för våra medlemmar jämfört med andra grupper.

Vimmerby kommun behöver ta hänsyn till märket på samma sätt som arbetsmarknaden i övrigt och som kommunen gärna gjort de år märket har varit lägre. Visions och Sveriges Lärares medlemmar ifrågasätter att arbetsgivaren sänker deras relativlöneläge på ett mycket bekymmersamt sätt. De utför ett viktigt arbete för kommunen och arbetsgivaren måste visa sin uppskattning genom att uppvärdera deras löner.

Lönerna i kommunen i dag säkrar inte kompetensförsörjningen vare sig på kort eller lång sikt. På kort sikt ser vi en stor risk att kompetent och erfaren personal lämnar kommunen, på lång sikt att färre väljer att börja arbeta i Vimmerby kommun.

Skillnaden i årets utfall för Vision och Sveriges Lärare och märket på 3,7 procent på årsbasis behöver hanteras. Vimmerby kommun måste påbörja den hanteringen redan i år och avsätta tillräckligt mycket i budgeten för 2024 för att kompensera dessa två fackförbund för 2023 års bakslag. År 2023 får inte bli ett förlorat år!

Monika Johansson 

Lotten Eklöf Sandell 

Maria Gandskog

För Sveriges Lärare Vimmerby 

Tony Söder

Michaela Berg

För Vision Vimmerby