Skönhets- och popularitetstävling på Vimmerby gymnasium

Lucia är en fin tradition – men skolans vuxna ska inte uppmana elever att tävla i skönhet och popularitet, tycker insändarskribenten, som menar att det vore bättre att gå över till lottning för frivilliga luciakandidater på Vimmerby gymnasium.

"Lucia är menat att vara en fin tradition, som ska symbolisera medmänsklighet, kärlek och värme", skriver insändarskribenten, som tycker det är dags för Vimmerby gymnasium att hitta ljusbärare på andra sätt än att rösta på foton i cafeterian.

"Lucia är menat att vara en fin tradition, som ska symbolisera medmänsklighet, kärlek och värme", skriver insändarskribenten, som tycker det är dags för Vimmerby gymnasium att hitta ljusbärare på andra sätt än att rösta på foton i cafeterian.

Foto: Johan Nilsson, TT/Rebecca Forsgren Malmström

Insändare2022-11-19 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tjejerna tittar in i kameran och tar fram sitt finaste leende när fotot tas – i hopp om att få flest röster. Fotot ska sedan hängas upp i cafeterian för att röstas på av de andra ungdomarna på skolan.

Men vad är det egentligen ungdomarna ska gå på när de tittar på fotot? Den som är finast? Den som är populärast? Och vad säger det här om skolan och dess värderingar? Välkommen till Vimmerby gymnasium 2022 där uråldriga traditioner pågår än idag. Där ungdomarna fortfarande röstar fram årets lucia. 

undefined
Foton på tjejer i cafeterian. "Men vad är det egentligen ungdomarna ska gå på när de tittar på fotot? Den som är finast? Den som är populärast? Och vad säger det här om skolan och dess värderingar?", undrar en av eleverna på Vimmerby gymnasium. Genrebild.

Under en mentorstid i skolan säger vår mentor “Nu är det dags att rösta fram luciakandidat i klassen”. Vi tittade frågande på varandra och en märklig stämning spred sig i rummet. Vår klass skulle alltså rösta på vem vi tyckte skulle bli luciakandidat, så att skolan sedan kan rösta på vem de tycker ska bli årets lucia. Vi protesterade och det hela slutade med att vi lottade kandidat.

På samma sätt har det inte gått till i många andra klasser på skolan. En elev berättar att när de skulle ta fram en luciakandidat fick de skriva ett namn på en lapp. De samlades sedan in för att läsas upp av läraren. Många av tjejerna i klassen fick inte en enda röst och killarna i klassen hade inte en chans. Resultatet av det hela skrevs sedan upp på tavlan, då läraren skrev upp namnet på tjejerna och hur många röster de fått. 

I skollagen kapitel 6 är det skrivet: “Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.”. Genom att låta beslutet om vem som ska vara lucia gå till på detta sätt går skolan mot tidigare nämnd lag.

Lucia är menat att vara en fin tradition, som ska symbolisera medmänsklighet, kärlek och värme. När eleverna på skolan får rösta fram lucia utan någon acceptabel grund handlar det istället om utseende och popularitet. När ansvariga på skolan låter detta fortgå skapar de tillfällen där eleverna kan bli utsatta och det finns risk för mobbning. Skolan ska vara en trygg plats – inte en plats där de vuxna uppmanar till att delta i en skönhets- och popularitetstävling.

Denna tradition har funnits på skolan i många år och frågan om att istället gå över till lottning för frivilliga på skolan har inte prioriterats. Det är viktigt att poängtera att lucian anordnas i skolans regi, därför är det dags att ansvariga ser över problemet och gör en förändring. Det är dags att bojkotta denna uråldriga tradition. En förändring behöver ske i år.