Man kan visst budgetera med för mycket

Ve och förbannelse! Snöröjningen har dragit över budget.

Magnus Gustafsson håller inte med om att man inte kan budgetera med för mycket. "Blir det mindre snö än man räknat med lämnar man tillbaka pengarna. De försvinner inte", skriver han och drar en parallell budgetunderskottet i BUN.

Magnus Gustafsson håller inte med om att man inte kan budgetera med för mycket. "Blir det mindre snö än man räknat med lämnar man tillbaka pengarna. De försvinner inte", skriver han och drar en parallell budgetunderskottet i BUN.

Foto: Magnus Strömsten

Insändare2024-02-14 14:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Daniel Gottling Nestor (S) säger till Dagens Vimmerby "Vi kan ju inte budgetera med för mycket och sedan inte använda det." Jo, Daniel, det är precis det man ska göra. Man ska bedöma kostnader något i överkant, och de pengar som inte går åt lämnar man tillbaka. Blir det mindre snö än man räknat med lämnar man tillbaka pengarna. De försvinner inte. De finns kvar, till alla skattebetalares stora glädje.

Låt vara att det är svårt att budgetera snöröjning eftersom väder innehåller många slumpvariabler, men slumpartade avvikelser jämnar ut sig över tiden.

Jag känner igen problemet med barn- och utbildningsnämndens panik för att några fler barn börjat på Pedagogisk omsorg, och en ungdom placerats i en annan kommun. De budgetunderskotten har angetts som skäl för att starta utredning om avveckling av fyra orters förskolor och skolor.

Måtte nu Daniel Gottling Nestor (S) inte bli lika skakis som BUN. Du får gärna lägga fram en handlingsplan – men starta inte någon utredning om att avveckla några vägar. Du behöver inte utreda hur många mil väg måste rivas upp eller stängas av i Djursdala, Gullringen, Rumskulla och Tuna för att minska risken med överdrag av snöröjningsbudgeten med 50 procent?