Märklig parkering – måste vara en guldgruva för P-vakterna

På den här parkeringen, i närheten av Erikshjälpen, får man parkera i tio timmar. Men det krävs p-skiva – annars riskerar man böter. Insändarskribenten är kritisk mot upplägget.

På den här parkeringen, i närheten av Erikshjälpen, får man parkera i tio timmar. Men det krävs p-skiva – annars riskerar man böter. Insändarskribenten är kritisk mot upplägget.

Foto: Jenn Hultberg

Insändare2024-05-28 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I tider när man inte kan känna sig trygg på grund av snabbt växande grov kriminalitet, sprängningar, nät-svindel, vandalisering, utpressning, våld, med mera, tycker man inom Vimmerby kommun att det är befogat att belasta polis och kronofogde för indrivning av böter för en parkeringsanmärkning (300 kronor). Detta på en parkering med så lång lovlig p-tid i ett så stort tidsspann att någon tidsmässig överträdelse inte kan ske.

Viken skada/hinder eller utlägg har kommunen haft för ett fordon utan p-skiva på en plats där ingen tid-överträdelse kan uppstå?

Parkeringen vid Erikshjälpen måste vara en guldgruva för poängsamlandet för den som saknar moral, i och med att den används flitigt under tre vardagar i veckan, plus lördag, av många som inte för sitt liv kan tänka sig något så korkat som att bli lappad (på en perifer parkering som annars gapar tom) för en halvtimmes besök inne på Erikshjälpen! Jag borv lappad i förra veckan, när jag var där i 25 minuter.

Medgiven tid ihop med P-skiva är 10 timmar, tid-spannet för detta är 8-18 vardagar=10 timmar, och Erikshjälpen har öppet som längst tisdag och torsdag sex timmar. För den som inte är helt obegåvad ter sig långtidsparkering mycket osannolik.

Det i andra lägen felaktiga uttrycket övertrakassering, får här en verklig innebörd när vanligt hederligt folk drabbas av illa genomtänkta bestämmelser, egendomlig skyltning och bokstavstrogna p-vakter i samverkan.

Det vore intressant att få se antalet lappningar över veckodagarna och hur många som verkligen blivit tid-överträdelser.