Undersköterskan har samma behov som en chef

Det är angeläget att ta en titt på lönestrukturen i Vimmerby kommun, menar insändarskribenten, som tror att klyftorna bidrar till fattigdom och utanförskap för vissa grupper.
Det är angeläget att ta en titt på lönestrukturen i Vimmerby kommun, menar insändarskribenten, som tror att klyftorna bidrar till fattigdom och utanförskap för vissa grupper.

Vimmerby skulle vara mera jämlikt om det blev en annan lönestruktur inom kommunen, menar signaturen "Kimi", som tycker det är dags att göra något åt skillnaderna mellan de som tjänar mest och de som har lägst lön. "En pensionär eller undersköterska har ju trots allt samma behov av mat, bostad och fickpengar som en kommunchef!"

Insändare 7 november 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att skapa ett jämlikare samhälle i Vimmerby måste vi adressera den ojämlika lönestrukturen inom kommunen. Jag anser att det är orättvist att en elit, som chefer inom kommunen, får oskäligt höga löner samtidigt som en stor del av befolkningen kämpar med löner som inte når upp till 27 360 kronor – den nivå som regeringen anser vara nödvändig för att leva på. Den här klyftan bidrar till fattigdom och utanförskap, vilket i sin tur kan leda till ökad kriminalitet.

För att motverka detta krävs det att vi omfördelar resurserna så att de blir mer rättvisa och speglar en rimlig levnadsstandard. Det betyder att de med högre inkomster bör bidra mer till samhället genom att dela med sig av sina ekonomiska förmåner. Att fördela lönerna mer jämlikt kan bidra till att minska klyftan och skapa en mer jämlik Vimmerbygemenskap.

För att uppnå detta krävs det en bred dialog och samarbete mellan kommunens invånare, företag och politiska beslutsfattare. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla har lika möjligheter och där ingen behöver leva i fattigdom. Det kommer att kräva engagemang och vilja att förändra befintliga strukturer, men det är viktigt att vi strävar efter ett jämlikare Vimmerby där alla kan leva ett drägligt liv.

En pensionär eller undersköterska har ju trots allt samma behov av mat, bostad och fickpengar som en kommunchef!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa