Politiker missbrukar demokratin

Säkert är många Vimmerbybor frustrerade över hur politiker missbrukar demokratin. Demokratin missbrukas både kommunalpolitiskt  och på riksplanet.

Händelserna i stadshuset i Vimmerby kan påverka förtroendet för politiker i allmänhet, tror skribenten.

Händelserna i stadshuset i Vimmerby kan påverka förtroendet för politiker i allmänhet, tror skribenten.

Foto: Magnus Strömsten

Insändare2019-11-23 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ta till exempel kommunalrådet i Vimmerby som på ett uppseendeväckande sätt fick sparken. Jag säger att hon fick sparken trots att jag vet att hon sade upp sig själv. De flesta vet att hon portades från sin arbetsplats. Dessutom fråntogs hon möjligheten att yttra sig utan att övriga politiker var närvarande. Vem som helst förstår ju att det blev omöjligt för henne att bedriva sitt arbete och detta resulterade i att hon blev tvungen att säga upp sig. 

Kommunalrådet var tillsatt genom ett demokratiskt genomfört val där Vimmerby kommuns befolkning röstat fram henne som kommunalråd. Det är alltså på det sättet att en TILLRÄCKLIGT stor del av Vimmerbys befolkning röstat i ett demokratiskt val på så sätt att hon blev vald till kommunalråd. Är det då rätt att hon tvingas sluta sitt politiska uppdrag som kommunalråd? Hur ser detta ut i ett demokratiskt tankesätt? Är inte detta att misskreditera demokratin och missbruka den politiska makten? Vad tycker Vimmerby kommuns väljarkår? 

Nu till nästa fråga gällande hur politiken på riksplanet missbrukas. Idag har vi en socialdemokratisk statsminister som genom ett avtal tvingas frångå den socialdemokratiska politiken och bedriva borgerlig högerpolitik. Vad tycker väljarkåren om denna kohandel? Vad har det för betydelse vad man röstar på när politiker kan bilda vilka oheliga allianser eller koalitioner som helst? 

Det svenska politiska systemet verkar ha hamnat i ett gungfly där vad som helst kan hända. Jag tror att detta missbruk av politiken kan vara ödesdigert för tilltron av det demokratiska systemet. Här har de demokratiskt valda politikerna ett stort ansvar.