Reduktionsplikt stoppar inte klimatförändringarna

Svar på insändaren "Kristdemokraterna levererar klimatförändringar" den 20 januari.

Klimatförändringar fanns långt före modern tid och kommer att fortgå, oavsett vad vi gör, menar skribenten.

Klimatförändringar fanns långt före modern tid och kommer att fortgå, oavsett vad vi gör, menar skribenten.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2024-01-24 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jan-Gunnar Johansson vet vilka de skyldiga till de förmodade klimatförändringarna är. Det är koldioxid och begränsad reduktionsplikt.
Genom att minska inblandning av andra, mindre effektiva medel, i våra drivmedel för fordon så ökar koldioxiden? 

Det borde bli precis tvärtom! Tillsatserna i bränslet gör nämligen att fordonen behöver mellan 10 och 20 procent mer bränsle per mil beroende på transportens art. 

I min uppslagsbok står det om koldioxid: Gasen bildas vid all slags förbränning (andning, förruttnelse, jäsning, eldning m.m) av organiskt material (kolhydrater, proteiner, ved, kol, olja etc.).

Koldioxid är vid sidan av vatten de gröna växternas huvudnäring. (Gasen kallas ofta livets gas, författarens anm.). Klokare människor än jag får förklara varför det inte blir koldioxid vid förbränning av tallolja, majsolja och liknade reduktionspliktsmedel. 

Klimatförändringar har förekommit sedan jordens födelse för miljarder år sedan och kommer med all sannolikhet fortsätta tills jorden ödeläggs (sprängs) av andra orsaker.