Samla likes och få ditt ärende prövat

2018-12-04 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Insändare

Alla invånare i Vimmerby kommun har en demokratisk rättighet att lämna in medborgarförslag till kommunen. Du skriver ner vad du vill förändra och lämnar in, sen väntar du ett antal månader innan du får reda på om förslaget du lämnat blev bifall eller avslag på.

Nu när vi lever i en digitaliserad värld vill vi Sverigedemokrater göra detta på ett modernare och roligare sätt för er. Därför har vi skrivit en motion om att införa e-petition (elektroniskt e-förslag) där du som medborgare kan skriva ditt förslag till politikerna digitalt. Du kan även rösta på andras förslag och när förslaget har fått ett antal likes, låt oss säga 20 går det vidare till politisk handling och du kan följa ärendet hela vägen till beslut.

SCB genomförde en undersökning år 2016 till våra kommuninvånare om hur nöjda de var med inflytande över kommunens utveckling (nöjd inflytandeindex) och Vimmerby fick rekordlåga 30. SCB rekommenderar index på 55 för att vara godkänt så här finns det en hel del för den nya majoriteten att arbeta med och detta är ett första steg på vägen.

Då inte alla har tillgång till datorer och mobiler måste ju självklart personlig inlämning finnas kvar, men det går också att låna dator på biblioteket, vägg i vägg med kommunhuset.

Nu är det bara att vänta och hoppas på att motionen blir bifallen så att ni får ett nytt, modernt, digitaliserat och roligt sätt att lämna förslag, se andras förslag och rösta på andra. Vem vet, det kanske blir du som får dessa antal likes så ditt förslag hamnar hos politikerna.