Ska inte stödja fossilindustrin

Oljebolaget Exxon mobile stöds av de svenska AP-fonderna.

Oljebolaget Exxon mobile stöds av de svenska AP-fonderna.

Foto: Richard Drew

2018-06-30 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Exxon Mobil är en oljejätte som i årtionden ägnat sig åt att utåt förneka och förlöjliga klimathotet, samtidigt som interna dokument visar att man varit mycket väl medveten om problemet. Ett Exxonfartyg stod också för ett av världens största oljeläckage när det gick på grund vid Alaska.

Ett annat bolag, Lundin Petroleum, vill borra efter olja i känsliga arktiska vatten. I Afrika har företaget brutit mot FN:s vapenförbud i Somalia, och anklagas för många brott mot mänskliga rättigheter i Sudan.

Det låter inte precis som bolag man vill stödja – men det är just vad vi alla gör. De statliga AP-fonder som förvaltar våra pensioner har placerat pengar i Exxon, Lundin, det tyska kolbolaget RWE och flera andra kol-, olje- och gasföretag.

Organisationen Greenpeace har därför beslutat hålla inne med den del av arbetsgivaravgifterna som beräknas gå till det allmänna pensionssystemet. Man är medveten om att beslutet utgör en form av civil olydnad, men ser det som motiverat eftersom ägandet av aktier i fossilindustrin inte går ihop med Sveriges klimatlag och klimatmål.

Förutom klimataspekten, så finns det också ekonomiska skäl att vara upprörd. Ju mer klimatförändringarna fortskrider, desto klarare blir det ju att merparten av dagens kol-, olje- och gasfyndigheter måste förbli orörda om inte planeten ska få värmeslag. Fossilbolagen kommer därför att tappa i värde framöver, vilket gör det ännu bedrövligare att svenska pensionspengar placerats där.

Vi som inte är arbetsgivare kan ju inte hålla inne med några avgifter. Men vi kan protestera genom att skriva insändare, höra av oss till Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, och kontakta våra politiker. Om Sverige menar allvar med att vilja bli ett föregångsland i klimatavseende, så ska väl inte alla medborgare tvingas ha pensionspengar placerade i fossilbolag?