Köttkonsumtionen fortsätter minska – och det är bra

Med 2024 i antågande och vintermörkret som tynger Småland, finner vi en strimma av ljus i den senaste statistiken från Jordbruksverket och SCB, där köttkonsumtionen i Sverige fortsätter att minska.

Vi äter mindre kött. Och det är nödvändigt, menar insändarskribenterna, som skriver att en växtbaserad livsstil är viktigt för att nå miljömålen.

Vi äter mindre kött. Och det är nödvändigt, menar insändarskribenterna, som skriver att en växtbaserad livsstil är viktigt för att nå miljömålen.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Insändare2023-12-25 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under de tre första kvartalen av 2023 har köttkonsumtionen minskat med 2,1 procent jämfört med samma period föregående år. Om denna nedåtgående trend håller i sig kommer köttkonsumtionen för hela 2023 att understiga 79 kilo per person, vilket vore första gången på över 20 år.

Särskilt noterbart är de betydande minskningarna i konsumtionen av ägg, med hela 11,6 procent, följt av gris, med en minskning på 4,4 procent. Dessa trender är inte bara bra för miljön utan även för vår hälsa. 

Enligt Världscancerfonden finns det starka bevis för att konsumtion av rött eller processat kött orsakar tjock- och ändtarmscancer. Deras råd är att vi bör äta mycket fullkorn, grönsaker, frukt samt baljväxter som bönor och linser.

I somras fick vi även nya nordiska näringsrekommendationer som förespråkar en övervägande växtbaserad kost av både hälsoskäl och med tanke på miljön.

För att uppnå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet, som Sverige förbundit sig till, måste vi rikta in oss mot en mer hållbar livsstil. Utan en övergång till ett växtbaserat livsmedelssystem kommer vi att stå inför svårigheter att uppfylla dessa mål.

Nu när 2024 snart är här, är det hög tid att överväga en övergång till en växtbaserad livsstil. Att fortsätta att exploatera extremt sönderavlade djur är varken hållbart eller moraliskt. Vi önskar alla invånare i Småland ett gott nytt växtbaserat år!