Vad kan Kinda kommun lära av historien?

Den sparkade kommunchefen i Kinda är fortsatt anställd, menar Arne Grip, som i den här insändaren förklarar varför han drar den slutsatsen.

Arne Grip ifrågasätter Kinda kommuns tillvägagångssätt när man entledigat kommunchefen med omedelbar verkan. "För att hjälpa KS har jag begärt att domstol prövar om Christer Segerstéens avsked är lagligt. Under prövotid får inte beslut verkställas. Kommunchefen är fortsatt anställd", skriver Grip.

Arne Grip ifrågasätter Kinda kommuns tillvägagångssätt när man entledigat kommunchefen med omedelbar verkan. "För att hjälpa KS har jag begärt att domstol prövar om Christer Segerstéens avsked är lagligt. Under prövotid får inte beslut verkställas. Kommunchefen är fortsatt anställd", skriver Grip.

Foto: Agnes Ganestål

Insändare2023-02-23 19:47
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När media berättade att kommunchefen i Kinda fått sparken, frågade jag efter beslut. Det fanns inget. Han är fortsatt anställd. 

Senast vi avskedade en kommunchef var 2 maj 2016. Beslutet togs av KS. Avsked ska vara skriftligt. KS-protokoll gäller normalt inte som avsked. För att säkra avskedet överklagade jag KS-beslut till Förvaltningsrätten. Domen godkände avsked och lön i 12 mån. Och slog fast att beslut om avsked ska tas av KS. 

Den som lämnar arbetsplatsen och slutar arbeta, accepterar avsked. För att rida spärr mot misstanken att kommunen betalat ersättning för att slippa bråk, har jag bett KS kräva pengarna tillbaka. 

Det finns inget KS-beslut om avsked den 2 februari 2023 av vår nuvarande kommunchef. Ordförande får besluta om det är bråttom. Avskedet är signerat av Christer Segerstéen (M). Han berättar att man talat om att skiljas. Det fanns alltså gott om tid. Hans avsked ska anmälas till KS för beslut. 

Centern säger att han måste gjort något allvarligt. Grund för avsked är brott i tjänsten med fängelse på straffskalan. KS-beslut om avsked ska vara sakligt och grundas på lag. Beslut ska innehålla hänvisning till instans som kan pröva beslut. Det finns en FR-dom från 2016 som säger att KS ska besluta om uppsägning och avsked. 

De tre skriver i pressmeddelandet: "Det krävs en annan typ av ledarskap och styrning än det nuvarande." Jag instämmer. Beslut ska tas på protokollfört möte. Kommunen ska följa lag och dom. 

För att hjälpa KS har jag begärt att domstol prövar om Christer Segerstéens avsked är lagligt. Under prövotid får inte beslut verkställas. Kommunchefen är fortsatt anställd. Det är förbjudet att hindra offentligt anställd från att utöva sitt ämbete.