Vad vill Sverigedemokraterna med biogasen?

"Värna om biogasen, ligg på ert parti och regeringspartierna om fortsatta satsningar! Agera inte stoppkloss." Det är några av uppmaningarna till SD från centerpartisterna Karin Helmersson och Linda Eriksson.

Ett KLT-fordon tankas med biogas. Centerpartisterna Karin Helmersson och Linda Eriksson har en rad frågor till SD kring biogasen.

Ett KLT-fordon tankas med biogas. Centerpartisterna Karin Helmersson och Linda Eriksson har en rad frågor till SD kring biogasen.

Foto: Caroline Petersson

Insändare2023-07-17 06:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under vårens möten i nämnder och fullmäktige i Region Kalmar län har vi kunnat höra Sverigedemokraterna ifrågasätta bränslet i kollektivtrafiken. Biogasen utgör mer än 50 procent dominerande som drivmedel i länets kollektivtrafik. Resterande del är HVO, det vill säga alltid förnyelsebart eller fossilfritt i tanken. 

Biogasen är på många sätt ett bra drivmedel, det tillverkas av exempelvis matavtall, slaktavtall och gödsel som kan rötas. Det blir en restprodukt som till och med är en bättre gödsel att sprida på åkrarna för nya grödors växtlighet. I Kalmar län har vi en stor biogastillverkning. Det är naturligt då vi är ett livsmedelsproducerande län. 

När EU-tribunalen ej godkände Sveriges skattereduktion på biogas infann sig en fullständig handlingsförlamning i regeringskansliets korridorer. De förslag som branschen föreslagit som alternativ har ratats av Tidöpartierna. Att Sverigedemokraterna har stor påverkan på detta och den fördyring det gör för bilister och kollektivtrafik i Kalmar län är tydlig. Vi beklagar detta. 

När kollektivtrafiken förra gången handlades upp fanns inte biogasmackar i hela länet, utbyggnaden var på gång och HVO fick komplettera på orter där det behövdes. Att köra så klimatvänligt som möjligt var målet. För oss som centerpartister är det självklart att vår generation ska ta vårt klimatansvar och göra allt för att stoppa de klimatförändringar som nu sker. Till detta vill vi göra oss oberoende av rysk gas och därför arbetar vi fortsatt för biogasen och för att fler ska kunna tanka svenskt. 

Vår uppmaning till Sverigedemokraterna i länet är:

  • Värna om biogasen, ligg på ert parti och regeringspartierna om fortsatta satsningar! Agera inte stoppkloss.
  • Skyll inte underskott i kollektivtrafiken på drivmedlet när ni själva bidragit till en stor ökad kostnad!
  • Arbeta för fortsatt biogas i tanken, en viktig fråga för Kalmar län och dess landsbygd. 
  • Låt fler bilister på landsbygden få möjlighet att köra på ett fossilfritt bränsle för att det gynnar landsbygden och klimatet.