Vårdapparaten slarvar inför vaccinering

En debatt florerar på sociala medier om nyttan och risker med vaccin.

Insändare 30 november 2019 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den kan troligen delvis förklaras med att vårdapparaten slarvar med att dela ut bipacksedeln. Där står om vaccinets användning, innehåll och eventuella biverkningar. Det är du själv som ansvarar för att läsa den.

Överst står:

”Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.”

och:

”Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor…”

Denna uppmaning och information står också på alla läkemedels bipacksedlar som du själv hämtar ut på apotek. Hjälp därför till att påminna vårdcentralen om att du ska ha bipacksedeln enligt ovan även inför din vaccinering.

Ämnen du kan följa