Hemsidor och Facebook når inte alla

Politiker, tjänstemän och representanter för Östgötatrafiken var på plats, men inte mycket mer folk än så när Kisa resecentrum invigdes. Insändarskribenten drar slutsatsen att annonsering i lokaltidningarna fortfarande är den primära informationskanalen.

Varför inte infomera allmänheten via annonsering i lokalpress, undrar insändarskribenten, som tar invigningen av resecentrum Kisa som exempel. Att gå ut på kommunens hemsida och Facebook räckte bara till att locka två personer, som inte var direkt involverade i arbetet, enligt skribentens uppfattning. Arkivbild

Varför inte infomera allmänheten via annonsering i lokalpress, undrar insändarskribenten, som tar invigningen av resecentrum Kisa som exempel. Att gå ut på kommunens hemsida och Facebook räckte bara till att locka två personer, som inte var direkt involverade i arbetet, enligt skribentens uppfattning. Arkivbild

Foto: Agnes Ganestål

Insändare2023-06-14 05:40
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kinda och Kisa har nu ett attraktivt och väl utformat resecentrum – allt enligt undertecknad, som är lekman i denna fråga.

Vad som föranleder frågetecken är informationen kring invigningen av resecentrum den 9 juni kl. 08.30 – 10.00, där det var politiker från den nu styrande konstellationen och tjänstemän som var direkt involverade i arbetet med nya resecentrum. Enligt undertecknad så kunde bara identifieras två medborgare som inte hade direkt koppling till arbetet med Kisa resecentrum. Östgötatrafiken fanns på plats med två representanter som informerade och delade ut ”gratisgåvor”. 

Varför var det inga annonser i våra lokaltidningar Kinda-Posten och Corren? Inte heller några anslag på de i samhället belägna anslagstavlorna.

När avsaknaden av annonser i tidningarna påtalades, var svaret att det "kostade så mycket av en begränsad budget" och att "man informerar på kommunens hemsida och via Facebook". Detta är icke tillfyllest, då för många tidningarna fortfarande är den primära informationskanalen. Demokrati måste få kosta, och värdet av väl informerade kommunmedborgare kan inte överskattas. 

När det nu har investerats cirka 13,5 miljoner kronor i ett nytt resecentrum, varav kommunen svarat för cirka 8,5 miljoner kronor, så borde kommunens medborgare, företagare och resenärer vara informerade och ges möjlighet att delta vid invigningen och lyssna till bland annat kommunalrådets invigningstal – ett bra och kärnfullt tal förövrigt.

Invigningen borde också vara ett gyllene tillfälle att marknadsföra kommunen, Stångådalsbanan, busstrafiken och övrig anslutningstrafik i Kisas centralt belägna resecentrum.

Arrangemang och invigningar av denna dignitet ska ovillkorligen annonseras i ”våra” tidningar: Kinda-Posten, Östgöta Correspondenten och gärna också i Länstidningen Östergötland.

Likaledes ska kommunfullmäktiges sammanträden också annonseras i tidningarna. Här utgör Hultsfreds kommun (10 juni 2023) Vimmerby Tidning /Kinda-Posten och Åtvidabergs kommun (12 juni 2023) efterföljansvärda exempel i närområdet.