Vi är redo att utveckla vår landsbygd

"Idag hotas äganderätten, inte minst av skogen. Kristdemokraterna vill stå upp för fortsatt enskilt ägande och brukande av skogen under frihet och ansvar", skriver insändarskribenterna.
"Idag hotas äganderätten, inte minst av skogen. Kristdemokraterna vill stå upp för fortsatt enskilt ägande och brukande av skogen under frihet och ansvar", skriver insändarskribenterna.

Insändare 9 september 2022 18:57
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jord- och skogsbruk har stor betydelse för vår kommun. Det syns även i vårt kommunvapen som är symboliserat med tre granar. Vi kristdemokrater vill fokusera på en fungerande landsbygd. Kommunalt bör vi ställa krav på närodlat och att till exempel elever ska kunna besöka de gårdar varifrån livsmedel levereras för skolmåltider. 

Vi är redo att lyfta fram vårt behov av självförsörjning av livsmedel och energi. Därför bör kommunen ha en klar linje gentemot staten där vi lyfter fram jord- och skogsbrukets behov för att kunna bli framgångsrika. Ansvarsfullt brukande av jord och skog har skapat många av de natur- och kulturvärden som finns idag. Idag hotas äganderätten, inte minst av skogen. Kristdemokraterna vill stå upp för fortsatt enskilt ägande och brukande av skogen under frihet och ansvar. 

Visste du att skatten från jobben i skogsnäringen bara i Kalmar län kan finansiera 1 911 jobb i vård, skola och omsorg? 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa