Vi kan leva utan fisk– men kan vi leva utan fisk?

"Torsken är nästan borta, sillen ebbar ut och djuren som är beroende av fisken svälter", skriver insändarskribenten, som menar att överfisket är ett hot mot haven.
"Torsken är nästan borta, sillen ebbar ut och djuren som är beroende av fisken svälter", skriver insändarskribenten, som menar att överfisket är ett hot mot haven.

Haven och biologisk mångfald måste skyddas, det behövs politiska beslut för att stoppa uppvärmningen av haven, men vi måste alla sluta se haven och havsdjuren som våra!

Insändare 25 juni 2023 05:14
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det stora blå producerar 50 procent av syret på planeten och lagrar 30 procent av all koldioxid. Vi är riktigt bakom flötet om vi tror att vi kommer klara oss utan levande hav och när det blir ännu varmare!

Torsken är nästan borta, sillen ebbar ut och djuren som är beroende av fisken svälter.  Fåglar och andra arter dör genom att antingen fastna och drunkna i fiskenäten, så kallad bifångst, eller så säljs rätten att skjuta ihjäl fridlysta sälar, när de letar, för dem livsnödvändig mat, men som vi tar istället! 

Vi behöver tillsammans värna om alla arter och skona så många individer som möjligt. Förbättringen görs enklast genom att du slutar stödja djurindustrin, som är den stora boven i haveriet. I Sverige dödas årligen 170 000 ton havslevande djur, hur många som fastnar och dör i alla övergivna fisknät som driver runt vet ingen.

Stora delar av den vilda fisken blir fiskmjöl. Det används i "fiskodlingar" där djuren stressade lever fängslade i nät eller bassänger, men mycket går till äggindustrin, att göda upp kycklingar till slakt och till minkfarmer. Alla fiskbestånd anses överfiskade, många arter får rött ljus i WWF:s fiskguide. 

Vill du vända skutan och rädda haven och djuren bör du sluta vara torsk på fisk och börja leva som vegan.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa