Ersätt p-platser med mera träd

Minska på p-platser och enkelrikta fler gator så får vi plats med mera träd i våra städer, tycker insändarskribenten.

Träd är bra. Ett sätt att få in mer grönska i städerna är att minska parkeringsytor och enkelrikta flera gator, tycker insändarskribenten.

Träd är bra. Ett sätt att få in mer grönska i städerna är att minska parkeringsytor och enkelrikta flera gator, tycker insändarskribenten.

Foto: Jessica Gow / TT

Insändare2023-12-04 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Träd är bra för den biologiska mångfalden, för att minska buller och för att rena luften. Träd dämpar också klimatkrisens följder eftersom de tar upp koldioxid, svalkar vid värmeböljor och suger upp vatten vid skyfall. De får dessutom människor att må bra: både hälsa och allmänt välmående har visat sig bättre hos dem som bor nära träd och annan grönska.

Träd är, kort sagt, jättebra. Om detta råder det idag allmän enighet. De flesta är också eniga om att våra städer har för lite grönska. Men var ska nya träd kunna planteras, när det redan är så fullt av hus och gator i städerna?

Svaret stämmer väl överens med en annan nödvändig klimatanpassning: att vi måste minska bilismen. Framtidens städer bör bli om inte bilfria så i alla fall mindre biltäta än idag, vilket är möjligt om kollektivtrafiken förbättras och allt fler vänjer sig vid att gå och cykla. Då kan samtidigt många parkeringsplatser tas bort och ersättas av träd.

En möjlighet är till exempel att göra om hälften av varje stor parkeringsyta till en liten park. Man kan också enkelrikta många gator så att ena körfältet i stället ger plats åt träd, gatuserveringar, lekande barn och promenerande människor. Detta har gjorts i flera europeiska städer vars invånare är mycket nöjda med sin grönare och mer avgasfria miljö. Så erfarenheterna finns där, redo att tillämpa – det är bara för svenska städer att sätta igång och ”förgröna” sig!