Djurärende fortfarande under utredning

Svar på artikel i Vimmerby Tidning fredagen 30/7.2018-07-25 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett yttrande över påstående i media angående djurhållningen på en gård i Vimmerby kommun.

Det enda som stämmer är datumet 14/9 –18 (djurförsäljning). Eventuellt inte ens det då ärendet är underutredning i Kammarrätten i Jönköping.

Några lidande djur har inte förekommit (en skada oförskyllt år 2012, avlivning direkt efter infångande).

Vi har alltid levererat djur av hög kvalitet. Livdjur: tunga efter ålder och ras (amkalvar). Slaktdjur: bra vikt och klass + inga hudskador, rena och inga klövfel. Aldrig några reklamationer, varken liv- eller slaktdjur någonsin från den här gården. Ett stordjur cirka vartannat år hämtat av kadaverbil. Detta är nog mindre än normalt.

Gården för övrigt; stenfria åkrar med bra form och bördighet, tyvärr svag skörd i år. Fina naturbetesmarker. Åter till djuren: Endast 40 stordjur kor (amkor, kvigor och avelstjur) får djupborrat brunnsvatten i fri tillgång alla, bra bete trots torkan då åkrar för vallskörd släppts till. Detta syns på deras avföring och hull. Djuren sköts sommarhalvåret (räknas, kontrolleras och vattnas av behörig person). Utfärdades förbud är gjorda på för lösa grunder.