De överklagar Itsam-flytten

Nyligen överklagade Kinda kommun beslutet att flytta Itsam från Kisa. Nu har Ydrebon Bengt Malm (KD) och Kisabon Majlis Johansson (S) gjort samma sak.

3 januari 2019 13:00

– Det är flera som har frågat sig om det verkligen är lagligt att förlägga en kommunal verksamhet utanför verksamhetsområdet, hävdar den tidigare kommunfullmäktigeledamoten Bengt Malm medan det före detta kommunalrådet Johansson menar att beslutsprocessen har varit forcerad.

Det var den 29:e november som förbundets direktion, efter Mattias Robertson Blys utredning, beslutade att flytta den kommunala verksamheten till Linköping. Tre kommuner röstade för och tre kommuner mot, vilket gjorde att förbundsordföranden Elisabet Edlund (S) fällde avgörandet.

– Det här är en större fråga än att flytta ett IT-kontor från en ort till en annan. Det här är en näringslivspolitisk fråga och handlar om 50 arbetstillfällen. Jämför detta med Boxholmsosten, det här är lika allvarligt för en liten kommun, säger Majlis Johansson och fortsätter:

– Utredningen är jag kritisk till, den är väldigt enkelriktad, och den signal man skickar ut med beslutet är inte bra för övriga näringslivet när man talar om att det inte går att rekrytera kompetent personal till Kinda. Det är helt tokigt.

Itsams direktion har i sin tur skickat ett yttrande till Förvaltningsrätten där förbundsdirektör Mattias Robertson Bly svarar på kritiken. Så här säger han till vår tidning:

– Vår verksamhet är förlagd i medlemskommunerna och allt vi gör är till för de som använder våra tjänster och det är ju inte var vi sitter som är avgörande. Däremot handlar det om att ha möjlighet att rekrytera personal för att kunna erbjuda tjänster med hög kvalité, säger förbundsdirektören och fortsätter:

– Vi ser inte att vi flyttar vår verksamhet, utan den sker fortfarande ute hos användarna och det är det som är vårt argument.

Robertson Bly påpekar också att förbundet är tvingade att byta lokaler då de nuvarande inte lever upp till dagens krav gällande arbetsmiljö och diskrimineringslagstiftning.

– Diskussionerna kring flytten har pågått ganska länge och flera alternativ, allt från Vimmerby till Rimforsa, har behandlats, men när direktionen gav mig uppdraget att utreda frågan begränsades det till Linköping.

I frågan om att beslutet skulle vara forcerat svarar han:

– Det är ett väldigt konstigt argument. Representanter från kommunerna sitter med i förbundets direktion där frågan diskuterats under en längre tid. Hur kommunerna sedan väljer att hantera frågan på hemmaplan får stå för dem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa