– Vi har fått fler pråpåer från det lokala näringslivet som ser att elever som går praktiska utbildningar i Vimmerby till mycket större utsträckning stannar kvar i Kinda än de som studerar i Linköping. Ur det perspektivet är det här en viktig strategisk fråga för oss då vi vill att de lokala företagen ska ha en tryggad kompetensförsörjning, förklarar kommunstyrelsens ordförande i Kinda Conny Forsberg (S).

Det var för drygt tre år sedan som Östgötatrafiken beslutade att avveckla 28 stycken busslinjer på landsbygden, däribland förbindelsen 580 mellan Hycklinge och Vimmerby, en förbindelse som genom åren använts av många gymnasieelever. Tidigare i år lyftes frågan om att återigen underlätta möjlighet att pendla över den södra kommungränsen och nu har ett inledande möte ägt rum. Under slutet av förra veckan träffade Kindas Conny Forsberg representanter från Östgötatrafiken och Kalmar Länstrafik tillsammans med kollegan i Vimmerby, kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C).

– Det var ett bra möte där vi hade högt till tak. Vi kom fram till att vi i Kinda, genom bildningsförvaltningen, ska genomföra en enkät bland niorna på Värgårdsskolan för att se hur stort intresset är, om möjligheterna vore bättre, att studera på gymnasiet i Vimmerby istället för i Linköping, berättar Forsberg och Östgötatrafikens trafikoperativa chef Mattias Näsström fyller i:

Artikelbild

| "Det är en viktig strategisk fråga för oss", menar kommunstyrelsens ordförande i Kinda Conny Forsberg.

– Vår får helt enkelt titta på de lösningar som finns, det är väl en sorts anpassning av den nuvarande busstrafiken som man kan se som den närmaste lösningen, men det måste finnas ett intresse, det är första steget. Vi kan inte köra bussar utan ett genuint behov och underlag.

Enkätens resultat ska sedan ligga till grund för en fortsatt diskussion och om alla parter kommer fram till en lösning kan en ny busslinje som tidigast finnas på plats under hösten 2020.