– Det här är en del i skolans arbete kring Grön flagg, säger Maria Samuelsson, lärare på Värgårdsskolan.

Sedan 1996 har tusentals skolar och förskolor certifierats och som granskats enligt Håll Sverige Rents kriterier. Målet med Grön flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar utveckling. Tillsammans skapar man nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang i arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Samtliga elever i årskurs fyra till sex på Värgårdsskolan i Kisa hade förra veckan en dag i hälsans tecken. Total sju stationer besöktes av eleverna. En station var rörelse med ett tabatapass och en annan avslappning med massage. En annan station satte fokus på vänskap och här var det dramaövningar som gällde. Media var en tredje station och här fick eleverna se olika bilder om att verkligheten i bland kan vara någon annan. Rätt mat är en viktig ingrediens i hälsa och en av de viktigaste dryckerna för kroppen är att dricka vatten, konstaterades under dagen.