– I höstas fick vi i uppdrag av regeringen att återigen undersöka hur det skulle gå att förenkla avsättning av svenskt vildsvinskött från jord till bord. Utredningen ska göra en analys av olika åtgärder och nu är projektet igång och ska redovisas den 30 november, och vi hoppas kunna komma fram till flera förslag som accepteras av flera berörda aktörer, förklarar Livsmedelsverkets projektledare Arja Helena Kautto.

I Sverige skjuts mellan 100 000 till 150 000 vildsvin om året, varav mellan 2 000 och 3 000 av dessa fälls i Kinda. Enligt jägaren Peter Monell motsvaras detta av 75 ton kött, kött som produceras lokalt och är bra för miljön.

– Nu när vildsvinen finns här, varför inte utnyttja det mest klimatsmarta köttet som går att tänka sig. Det är enormt fint och bär inte spår av fångenskap, sress, antibiotika eller andra tillväxtmedel, utan vildgrisen äter det den vill, när den vill och lever där den finner ro, säger Monell och fortsätter:

– Som jägare kan du själv bara fylla en frys, möjligen två, med kött, därefter är det problematiskt att avyttra. Om det skulle bli enklare att sälja direkt till konsument tror jag att fler skulle få tillgång till köttet, men det skulle också ge jägarna en större anledning att anstränga sig ytterligare för att minska stammen.

I samband med en EU-lagstiftning som började att gälla 2006 bestämdes det i Sverige att vildsvin, som konsumeras utanför jägarens eget hushåll, ska kontrolleras och hanteras via en godkänd vilthanteringsanläggning för att skydda konsumenterna mot trikiner. Redan för tio år sedan fick Livsmedelsverket i uppdrag att undersöka om processen gick att förenkla, men då blev det inget av förslaget. Nu hoppas projektledare Arja Helena Kautto att den nya utredningen ska finna flera lösningar på de problem som finns i ämnet.

– Det är en komplicerad fråga och det finns flera aktörer inblandade som har olika syn på problematiken, så projektet kommer att ledas på en ganska bred bas, säger Kautto och avslutar:

– Jag ska inte gå före utredningen men jag tror att vi måste ha lösningar som inte blir så byråkratiska, lösningar som ger effekt för förvaltning av den ökade vildsvinsstammen och där köttet är tillräckligt säkert för konsumenten.