Totalt sett fortsätter arbetslösheten gå ner i Östergötland, men i en mer avtagande takt. 16 874 personer var sista april inskrivna på länets arbetsförmedlingar som helt arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Det är 773 färre jämfört med april 2018.

I Kinda har antalet arbetslösa ökat med åtta personer det senaste året till 196. I Ydre har arbetslösheten minskat från 77 till 68 personer. Antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) minskar i både Kinda och Ydre. I Kinda har ungdomsarbetslösheten nära på halverats det senaste året. I april var 22 ungdomar arbetslösa. För ett år sedan var 47 ungdomar arbetslösa. I Ydre har ungdomsarbetslösheten gått ned med tre till åtta ungdomar.