Markägare får fälla åtta dovhjortar

Länstyrelsen Östergötland ger en markägare i Björkforstrakten tillstånd till skyddsjakt efter dovhjort. Beslutet gäller för att fälla högst åtta handjur eller smalhind av dovhjort födda under 2018.

21 maj 2019 16:00

– Jag är väldigt nöjd att fått ja till skyddsjakt, säger Bo Lindborg som ansökt om skyddsjakt efter dovhjort på sex fastigheter utanför Björkfors.

För ett år sedan ansökte Bo Lindborg om skyddsjakt på dovhjortar som äter och kraftigt minskar fodret som är avsett till hans KRAV-certifierade Angusbesättning. I ansökan till länsstyrelsen skrev Lindborg att skadenivån är omfattande och att det medför stora problem för den verksamhet som han bedriver.

Försök har gjorts att skrämma hjortarna men det har försvarats då de är vana vid mänsklig aktivitet och att hjortarna strax efter skrämsel åter betar i betena avsedda för tamdjursbesättningen.

– Antalet hjortar har blivit betydligt fler under senare år och vid tidigare skyddsjakt har jag varit mycket återhållsam, säger Bo Lindborg.

Länstyrelsen beslut gäller skyddsjakt på högst åtta handjur eller smalhind av dovhjort födda under 2018. Jakten får bedrivas mellan 20 maj till 30 juni 2019.

Villkoren för jakten är bland annat att andra markägare har lämnat tillstånd till jakten, att i första hand andra åtgärder än jakt ska göras för att hålla dovhjortarna borta från gröda och beten och att jakten i huvudsak inriktas på att skrämma hjortarna samt att jakten endast får bedrivas som smyg- och vaktjakt. Senast den 15 juli 2019 ska markägaren rapportera till länsstyrelsen hur många hjortar som fälts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Bexell

Ämnen du kan följa