– VI har koll på läget. Den senaste mätningen visar att vi har högre vattennivåer i år, jämfört med förra sommaren, säger Staffan Andersson, verksamhetschef för vatten, avlopp och renhållning i Kinda kommun.

Åren 2013 och 2014 började grundvattennivån sjunka i Kinda och så har det fortsatt sedan dess.

– Sedan de här två åren, då grundvattnet låg på en normal nivå, har nivån sjunkit med cirka en meter. Hur vi ligger till exakt i dag har jag ingen bra siffra på, utan vi följer de relativa nivåerna och nu har vi marginaler till kritiska nivåer, säger Staffan Andersson.

Artikelbild

– I år har vi inte kört ut vatten till varken lantbrukare eller privatpersoner, säger räddningschef Thomas Blixt

Under somrarna 2017 och 2018 fick räddningstjänsten rycka ut och fylla på brunnar ute på landsbygden och köra ut vatten till kreatur hos lantbrukare.

– I år har vi inte kört ut något vatten alls, varken till bönder eller privatpersoner med egna brunnar. De två tidigare somrarna har vi kört ut vatten några gånger till lantbrukare och några privatpersoner, säger räddningschef Thomas Blixt.

– Det är egentligen helt meningslöst att fylla på brunnar, de tömmer sig själva efter ett tag. Det är nederbörd i rikliga mängder som behövs, säger Staffan Andersson och fortsätter:

– Sammanfattningsvis så är läget betydligt gynnsammare i år mot vad det var sommaren 2018.

Artikelbild

| Grundvattenivåerna ligger cirka en meter lägre jämför med 2013 och 2014

SGU (Sveriges geologiska undersökning) rekommenderar att kommunerna i södra Sverige följer vattennivåerna noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.