– Vi riktade in oss till de invånarna i Björkfors med omnejd som är i den yngre medelåldern och som utgör framtiden. Sammankonsten samlade 18 deltagare, säger Lars-Inge Schedenborg i Oppeby bygderåd.

För första gången på många år visar nu Oppeby socken på en positiv befolkningsutveckling och kan redovisa en tillväxt på cirka fyra procent.

– Glädjande är det en yngre generation som flyttar in de flesta med rötter i bygden. Inflyttningen under 2018 och 2019 blir minst sju yngre familjer, säger Lars-Inge Schedenborg.

Artikelbild

| Oppeby bygderåds Lars-Inge Schedenborg

Mötet i Allhuset belyste vad bygden har att erbjuda i form av aktiviteter, föreningsliv med mera.

– Främst var ändå att denna generation fick säga sitt om vad de tycker är viktigast för att kunna bo och verka på landsbygden, säger Lars-Inge Schedenborg.

Björkfors-bygden har alltid haft ett aktivt föreningsliv men i takt med att servicen rusats ner faller mer och mer på att ideella krafter.

– Det här innebär att det måste finnas ett livskraftigt föreningsliv och här är Kinda-Ydre Sparbank en viktig partner som genom sitt ekonomiska bistånd strakt bidrar till ett aktivt föreningsliv, säger Lars-Inge Schedenborg och fortsätter:

– Föreningslivet skapar ett mervärde och gemenskap på landsbygden men den grundläggande förutsättningen för ett permanent liv på landet är att det finns ett fungerande näringsliv.

Under mötets gång diskuterades vad man ansåg vara de viktigaste förutsättningarna för bosättning på landsbygden.

– Flera kurser förslogs som exempel inom skog och jakt och jägarexamen. Vi kommer även att ta kontakt med kommunen angående bussförbindelser, bredband, mobiltäckning och dagis, säger Lars-Inge Schedenborg.