Vår livsmiljö är inte till salu

Nu är det hög tid att vi alla agerar snabbt och kraftfullt! Vid det senaste vindkraftsmötet i Höganlid lovade ju politikerna att det inte skulle bli något av Fred Olsens vindkraftsprojekt.

Boende i Horn motsätter sig vindkraftspari i Höganlid.

Boende i Horn motsätter sig vindkraftspari i Höganlid.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Debatt2020-05-20 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad hände med detta löfte? Varför har de inte, som de lovade, ändrat i vindkraftsplanen så att vårt område blivit skyddat? Vad gör de nu för att stoppa eländet? Politikerna gav glasklara besked och löften vid senaste sammankomsten i Höganlid: några vindkraftverk i Fred Olsens ägo skulle det inte ges tillstånd till. Något parti (C) sträckte sig så långt som att säga att man möjligen kunde tänka sig att en enskild bonde kunde få sätta upp en enda vindsnurra för att försörja den egna gården med el. 

Hur kommer det sig då att vi nu ännu en gång befinner oss mitt i stormens öga med nya ansökningar från Fred Olsen till Länsstyrelsen om att förvandla Horns unika orörda naturlandskap till ett bullrande industriområde? 

Det är hög tid att ställa politikerna mot väggen och kräva att de sätter stopp för vindkraftseländet. Varför förstöra ett orört naturlandskap där den enda vinnaren på detta är en rik norrman? För oss som bor här finns inga vinster med vindindustri, bara förluster: förstörd närmiljö, buller och ljus/skuggstörningar, vägar måste byggas som trasar sönder området, skog som skövlas för att elledningar ska dras fram, värdet på fastigheterna rasar, de vilda djuren flyr, fåglarna massakreras, utebliven turism med mera.

Ny forskning visar dessutom att människor som bor i närheten av vindkraftverk får sömnstörningar. Och allt detta enbart för att en rik norrman ska håva in mer pengar – på vår bekostnad! 

I Norge har man hörsammat befolkningens klagomål gällande störningar från vindindustrin. Där tillfrågades 101 kommuner och av dessa var enbart fem positiva till uppförande av landvindkraft. Så i Norge skulle Olsens få det kärvt med nyetablering av vindkraft. 

Men vad är det då som kan motivera våra lokala politiker att säga ja till att förvandla Horns unika och orörda naturlandskap till ett bullrande rödblinkande industriområde utan någon som helst vinning för bygden? 

Vi var väl åtminstone ett 100-tal personer på plats i Höganlid som bevittnade hur Gerre Versteegh från Väsby Säteri helt offentligt berättade att han blivit erbjuden en ansenlig summa för att sluta motarbeta Fred Olsens vindkraftsplaner. Även Måhagen tillstod vid det senaste vindkraftsmötet i Höganlid att Olsens försökt "köpslå" för att få igenom sitt mastodontprojekt. 

Politiker, ni representerar oss och ska se till bygdens bästa. Bygdens absolut största tillgång är det orörda naturlandskapet. Vår livsmiljö är inte till salu. Vi kräver av er att ni skyddar detta, att ni håller era löften ni kom med när vi visade vårt massiva motstånd och gick man ur huse senast. Ingen ortsbefolkning kunde på ett starkare och tydligare sätt visa sitt massiva motstånd. 

Politiker, det är dags att ni lyssnar och står upp för den befolkning ni är valda att representera. Det kommunala vetot finns fortfarande kvar. Använd er av det. Säg NEJ, stoppa projektet en gång för alla och låt ortsbefolkningen leva i lugn och ro utan ständiga vindkraftshot.

Bevara vår största tillgång, det orörda naturlandskapet. Låt bygden förbli en stilla oas. Och glöm inte att den 1 juni skall allas våra invändningar mot Fred Olsens projekt vara länsstyrelsen i Östergötland till handa. (Fred Olsens miljökonsekvensbeskrivning som måste ifrågasättas och bestridas finns att få ut på kommunkansliet i Kisa eller via mail från kommunsekreteraren) Gör din röst hörd!