Därför avskyr de Greta Thunberg

Medan en majoritet av svenskarna oroar sig för klimatförändringar och grubblar över vad de kan göra finns det en grupp som allt mer högljutt pratar om att landet drabbats av ”klimathysteri”.

Krönika 3 maj 2019 14:35
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det handlar inte om den lilla skaran klimatförnekare som envetet försöker angripa den samlade klimatvetenskapen med hjälp av lösryckta, ofta föråldrade forskningsstudier. De har för längesedan förlorat sin trovärdighet. Den nya gruppen består av människor som med växande aggressivitet hävdar att klimatforskningen är ”överdriven”. De flesta är män som naturligtvis är i sin fulla rätt att tycka så. Men frågan är varför de är så arga. Och varför hatar de Greta Thunberg?

Den 16-åriga Stockholmsflickan har gett ett ansikte åt den växande oro som allt fler unga känner inför klimatförändringarna. Hundratusentals ungdomar över hela världen har valt att följa hennes exempel och strejka med krav på en mer aktiv klimatpolitik. Nyligen utsågs hon till en av världens 100 mest inflytelserika personer. Med stort allvar, god kunskap om klimatförändringar och utmärkt engelska framför hon ett mycket enkelt krav: Vi måste lyssna på vad vetenskapen säger om klimatförändringarna.

Det borde inte vara ett kontroversiellt budskap. Hela den fantastiska utveckling som världen genomgått under de senaste 200 åren har ju skapats med hjälp av vetenskapens systematiska kunskapsbyggande. Då måste man även ta klimatvetenskap på allvar, speciellt när den är så gedigen som i dag. Att välja bort vetenskap som man tycker är obekväm och säga ”jag tror inte på det” duger inte. Det är intellektuell slapphet.

Medan världen berörs av Greta Thunberg är Sverige fullt av vuxna män som är besatta av att misstänkliggöra henne. Granskar man dem närmare så anar man varför. Studier har visat att klimatskeptiska män också ofta är kritiska till feminism och invandring. De lever med samma syn på sig själva som generationer före dem. Som vita, svenska män ser de sig som självklart mer högtstående än kvinnor och människor från andra kulturer. Naturen betraktar de som ett smörgåsbord av resurser som människan kan ta för sig av.

Men deras tid är snart förbi och det gör dem rasande. Oavsett om de sitter i fina styrelserum eller slitna lägenheter så ser de att världen förändras. Kvinnorna sätter ner foten i metoo-kampanjen. Människor med invandrarbakgrund får allt mer framträdande positioner i samhället och andelen kvinnor på universitetens prestigeutbildningar blir allt större. Dessutom har de yrvaket upptäckt att en majoritet av svenskarna ser människan som en del av ett globalt ekosystem som vi måste vara mycket varsamma med.

Så när många män rasar mot ”klimathysterin” så är det inte nödvändigtvis för att de är engagerade i frågor om klimatet. De ser i stället klimatdebatten som en del av en samhällsomvandling som slutgiltigt kommer att frånta dem deras överhöghet som vita västerländska män.

De ser sin livsstil och livshållning hotad. Nu blåser de till strid för att bevara sin position, hela det högerpopulistiska projektet handlar ju om att svartmåla invandring, feminism och klimatforskning. Det är en aggressiv kamp, de hotade männen är den mest känslostyrda gruppen i den svenska samhällsdebatten i dag. De är kritiska till alla som säger att man ska ta klimathotet på allvar, och de hatar när det är en flicka som gör det.

Ämnen du kan följa