Musik Bror Hjorthföreningens folkmusikstipendium för 2019 har tilldelats fiolspelaren Sandra Arvman.

"För sitt personliga, naturligt svängiga och organiska låtspelande, tryggt förankrat i den jämtländska traditionen", lyder motiveringen.

Priset på 25 000 kronor delas ut vid föreningens årsmöte i Uppsala 27 mars. Sandra Arvman ger också en konsert på Bror Hjorths Hus i Uppsala 14 september.

Stipendiet delas ut vartannat år till minne av konstnären Bror Hjorth.