Uppmanar till kommersiellt tänk efter biotapp

13 januari 2020 11:37

"Våga väga in kommersiella aspekter i den kreativa processen". Den uppmaningen kommer från Per Fornstam, ordförande i Sveriges Biografägarförbund apropå svensk films rekordlåga besökssiffror på biograferna i fjol. Under 2019 tappade svensk film nästan en tredjedel av biobesöken jämfört med året före, enligt Sveriges Biografägarförbund. I ett pressmeddelande efterlyser Per Fornstam nu "bra svenska filmer som lockar till biograferna."

"En delförklaring till den kris som svensk film nu befinner sig i tror vi finns i att branschens erfarenhet och kunskap exkluderas. Vi tror också på att involvera publiken på ett tidigare stadium och våga väga in kommersiella aspekter i den kreativa processen. Där finns outnyttjade möjligheter att skapa kvalitativ film som ses på bio", säger Fornstam.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT