Krävs särskilda boenden fördelade i hela kommunen

Äldreomsorgen har under pandemin varit utsatt för en svår uppgift. Idag är läget stabilt bland våra särskilda boenden. Vi har haft en ansvarskännande och lojal personal som kämpat med visir och munskydd för att hjälpa våra äldre. Att staten nu satsar riktade medel på äldreomsorgen är välkommet.

Mariannelund 5 maj 2021 09:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att vi får nya medarbetare som vill arbeta inom omsorgen är viktigt. Eksjö kommun har idag ett 20-tal personer som går en utbildning till undersköterska i kommunens regi kallad Äldreomsorgslyftet. Personalen – och att vi bemöter våra äldre med respekt och kompetens – är viktiga delar för att vi ska ha en bra äldreomsorg.

Många tvekar idag att flytta till ett särskilt boende (SÄBO). Att man vill leva i sin hemmiljö är naturligt. Antalet tomma platser på befintliga boenden är idag 20, när det vanligen brukar vara kö till SÄBO. Det beror till största delen på rådande pandemi, men kommer effekten att bestå längre under hösten eller in på 2022?

Hur många platser kommunen kommer att behöva inom SÄBO beror på hur vi kan möta kvaliteten i omsorgen, men även om vi har ändamålsenliga lokaler. Störst behov av nya lokaler finns inom SÄBO med inriktning mot kognitiv funktionsnedsättning, vanligen kallad för demens.

I dagsläget finns ett 30-tal brukare på SÄBO från Mariannelundsområdet, många på Solgården, men också i Eksjö. Bobinen i Mariannelund byggdes för att klara äldreomsorgen i Mariannelund och hade två avdelningar särskilt boende i början. De flesta gamla vill leva på den plats där man bott, verkat och har sina anhöriga och bekanta.

Sammanfattningsvis, för att kunna möta framtidens behov inom äldrevården, krävs det rätt satsningar på både personal och lokaler fördelade över hela kommunen.

Jan Nilsson (C), vice ordförande socialberedningen

Ämnen du kan följa