Hjältevadshus, Flexator och senast Moelven byggmodul. Företag med några mil emellan som på bara få dagar tvingats att varsla personal.

– Det är oroande signaler där politiken inte möter upp behovet av bostäder, vilket nu landar i ett antal varsel, säger GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Tillsammans med Mikael Koivisto, ordförande i avdelning 5 Småland, Johanna Aspegren, press och kommunikation och den lokala fackordföranden Joakim Dacke träffade han Pontus Eklind, vd för Hjältevadshus, på tisdagen.

– Vi är ett väldigt glesbygdsdominerat förbund. En dominans finns i Småland med sin starka trähustradition. Kanske är det det som gör att det är svårare att tränga igenom iden politiska debatten. Men de här företagen är en ryggrad i nationell industri. Det är väldigt betydelsefulla jobb som står på spel. De beslut som fattas politiskt på riks- och regional nivå gör att människor på landsbygden förlorar jobb. Situationen är allvarlig, menar han.

– Att företagen tvingas varsla handlar inte om att vi byggt för många bostäder och det är frustrerande. Jag tycker det är bra med en gemensam front att visa hur viktigt det är med alla arbetstillfällen, säger Pontus Eklind.

Båda parter kritiserar vad de menar handlar om kortsiktighet inom bostadspolitiken, som de anser riskerar slå undan benen för både företag och privatpersoner, samtidigt som det behövs mellan 700 000 och 800 000 nya bostäder i landet de närmaste tio åren.

– Man har inte gjort någon konsekvensbeskrivning när det gäller nya hus. De finansiella reglerna riktade sig mot begagnatmarknaden i storstäder men drabbar mindre kommuner. Det är skillnad att köpa ett begagnat hus i Stockholm för 15 miljoner än ett nytt i Eksjö, kommenterar Pontus Eklind.

Artikelbild

| Per-Olof Sjöö, förbundsordförande och i bakgrunden Joakim Dacke, lokal fackordförande.

– Vi har efterlyst stabila spelregler och långsiktighet, säger Per-Olof Sjöö.

– Det slår mot de mindre kommunerna.

Artikelbild

| Facket och Hjältevadshus gör gemensam sak för att rädda jobb.

För både Per-Olof Sjöö och Pontus Eklind står det högst upp på önskelistan att få träffa bostadsministern. Budskapet är tydligt:

– Regelverket måste ses över.

Artikelbild

| Pontus Eklind säger att det viktigaste företaget har är sina anställda.

Emma Karlsson Löfdahl som är riksdagsledamot för Liberalerna och kommer från Eksjö håller med om att det finns brister i bostadspolitiken som förs.

– Regelverket kring byggprocesser är för omfattande. Vi måste se till att väsentligt färre parter får rätten att överklaga exempelvis, säger Emma Karlsson Löfdahl.