Förslaget: Bilpool med miljöbilar

En kommunal bilpool med el- eller gasbilar som kommuninvånarna har rätt att hyra. Det förslaget kommer nu från Socialdemokraterna.

13 juni 2019 15:00

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna i Vimmerby, genom Daniel Nestor och Anders Enqvist, att man beslutar att skriva in i det kommunala bolaget Vimmerby Energi & Miljö AB:s särskilda ägardirektiv att bolaget ska starta och driva en bilpool med el/gasdrivna fordon.

– Det här är inget kommunen ska tjäna pengar på, utan en tjänst som vi ska kunna tillhandahålla våra kommuninvånare. Dessutom blir miljöarbetet allt mer viktigt, och i det ska kommunen absolut vara en aktiv medspelare säger Daniel Nestor, ordförande för Vimmerby Arbetarekommun.

Det är i första hand mot familjer som kanske inte vill eller har råd att ha en egen bil som man riktar sig. Men man ser också att kommunen själv ska kunna nyttja poolen, likväl som företag och övriga kommuninvånare.

– Principen är att man betalar ett månadsabonnemang och för det får man hyra en el- eller gasbil utifrån en bestämd kvot.

I motionen föreslår Socialdemokraterna också att man utreder formerna för drift och ägarskap.

– Det finns några kommuner som har det här sedan tidigare, och det ser lite olika ut vad gäller ägande och drift hos dem. Det kan vara rent kommunägt eller ägas av företag där kommunen är delägare, säger Daniel Nestor.

Hur ser du på att kommunen kan komma att konkurrera med befintliga biluthyrare?

– Visst finns det företag som hyr ut bilar, men mig veterligen inte med den här lösningen eller profilen. Jag tror snarare att det är bra för konkurrensen och kanske kan öka intresset, menar Daniel Nestor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micael Rundberg

Ämnen du kan följa