Utdelningen i Aktiebolaget Rosenfors Bruk den högsta på fem år

Rosenfors Bruks årsredovisning för 2023 är klar. Verksamheten står bokförd på 93 miljoner kronor i omsättning, en nedgång på 2,2 procent från 2022.

Illustrationen visar rörelsemarginalen för Rosenfors Bruk för det senaste året. Bakgrunden är en satellitbild över företagets adress.

Illustrationen visar rörelsemarginalen för Rosenfors Bruk för det senaste året. Bakgrunden är en satellitbild över företagets adress.

Foto: Proff, Google Maps

Målilla2024-06-18 07:29

Resultatet före skatt är cirka det samma, 6,1 miljoner kronor.

Rörelseresultatet sjunker med drygt 1,9 miljoner kronor till ungefär 7,7 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen landade på 8,3 procent, som är lägre än 2022. Då var rörelsemarginalen 10,2 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,7 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater är motsvarande snitt 6,6 procent. Noteras ska att företaget är ett av sex i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Aktiebolag Holsbyverken i Vetlanda.

Fakta: Aktiebolaget Rosenfors Bruk

Företaget grundades 1992. Bolagets huvudbransch är metallegoarbeten. Företaget är ett av sex i koncernen där Aktiebolag Holsbyverken i Vetlanda är moderbolag.

Företaget har 31 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är fyra färre än föregående redovisningsår.

Vd är Joakim Roland Axelsson (49), medan Mats Evert Ytterell (69) är styrelseordförande.

Branschens ledande företag

Sett till omsättning är Rosenfors Bruk störst i Hultsfreds kommun och det femte största företaget inom sin specifika bransch i Kalmar län, som är metallegoarbeten.

Företaget är också det 167:e största i landet. Det finns 66 företag i samma bransch i Kalmar län.

Följande sammanställning presenterar topplistan för den aktuella branschen, ordnad efter omsättning. Denna information hämtas från den senast registrerade årsredovisningen och kommer att kontinuerligt uppdateras i takt med att nya årsredovisningar inkommer.

Karta: .
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!