Kommunen utökar sin service till nya företag under hösten. En helt ny tjänst i kommunal regi tillsätts för att göra det enklare för nya företag att etablera sig på orten. Det handlar om en företagslots, någon som kan visa rätt väg in.

– Personen som får tjänsten ska fungera som en brygga mellan företaget och myndigheterna. Det knyter ofta i varandra, ofta behövs det nya tillstånd, som bygglov eller ny el om man vill starta ett företag, säger Ulf Kullin, förvaltningschef för kommunstyrelsen.

Det är i och med kommunens senaste Näringslivsstrategi man tagit beslut om att tillsätta en företagslots.

– Vi vill helt enkelt förbättra för näringslivet, säger Ulf Kullin.

Intresset för tjänsten har varit stort och urvalsprocessen har precis börjat. Ungefär hälften av de sökande kommer från kommunen, något som kan vara en fördel.

– Det är ju inget absolut krav att man är från Västervik, men man måste visa förståelse för kommunen.

Urvalsprocessen beräknas vara klar i slutet av september och den nya lotsen kan förhoppningsvis tillträda tjänsten under hösten.