Enskild firma startar i Eksjö: Ll Fjellström

Ll Fjellström, som har sitt säte i Eksjö, uppger att de ska ägna sig åt "skogsbruk, samt äga och förvalta skog".

Foto: Arkivbild

Nyetableringar2024-06-05 07:29

Innehavare är Linda Fjellström, 51 år. I företagets ledning finns också Lars Fjellström.

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 4 juni.


Befattningshavare

Linda Elisabeth Fjellström, Eksjö - Innehavare

Lars Anders Fjellström, Eksjö - Prokurist

Bolagsinformation
Full verksamhetsbeskrivning för Ll Fjellström: "Företaget ska vara verksamt inom skogsbruk, samt äga och förvalta skog."
Karta: Boarp 14, Eksjö
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!