Förbättrat resultat för Väderstad Components AB

Illustrationen visar rörelsemarginalen för Väderstad Components för det senaste året. Bakgrunden är en satellitbild över företagets adress.
Illustrationen visar rörelsemarginalen för Väderstad Components för det senaste året. Bakgrunden är en satellitbild över företagets adress.

Överumsbaserade Väderstad Components är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets omsättning är drygt 263 miljoner kronor, en förbättring på 1,8 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 8,4 miljoner kronor mot omkring 6,4 miljoner kronor.

Överum 10 februari 2024 21:00

Rörelseresultatet skjuter fart, och slutar på cirka 26,5 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på tio procent, som är bättre än föregående period. Då var rörelsemarginalen 3,4 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,7 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater är motsvarande snitt 6,6 procent. Noteras ska att företaget är ett av 22 i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Väderstad AB.

Fakta om Väderstad Components

Väderstad Components grundades 2000. Bolagets huvudbransch är metallegoarbeten. Företaget är ett av 22 i koncernen där Väderstad AB är moderbolag. Redovisningsperioden löper från oktober till september.

Företaget har 62 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är sex fler än föregående redovisningsår.

Vd är Dan Knut Bertil Somlin (60), medan Karl Nicklas Bjersér (60) är styrelseordförande.

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Väderstad Components det andra största företaget inom sin specifika bransch i Kalmar län, som är metallegoarbeten.

Företaget är också det 44:e största i landet. Det finns 66 företag i samma bransch i Kalmar län.

Översikten här under visar topplistan i den aktuella branschen, sorterat efter omsättning. Upplysningarna är hämtade från senaste registrerade årsredovisningen, och kommer fortlöpande att ändra sig när nya årsredovisningar kommer in.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa