Miljonvinst för svetsföretag i Södra Vi

Södra Vi Svets årsredovisning för 2023 är klar. Företaget hade cirka tolv och en halv miljoner kronor i omsättning, en förbättring på 2,1 procent från året före.

Illustrationen visar rörelsemarginalen för Södra Vi Svets för det senaste året. Bakgrunden är en satellitbild över företagets adress.

Illustrationen visar rörelsemarginalen för Södra Vi Svets för det senaste året. Bakgrunden är en satellitbild över företagets adress.

Foto: Proff, Google Maps

Södra Vi2024-06-05 14:00

Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt en miljon kronor mot cirka 450 000 kronor.

Rörelseresultatet skjuter fart, och slutar på drygt 1,4 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen landade på 11,7 procent, som är bättre än 2022. Då var rörelsemarginalen 5,4 procent.

De senaste data från SCB indikerar att den genomsnittliga rörelsemarginalen för svenska företag är 8,7 procent. Inom branschen för tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater ligger det motsvarande genomsnittet på 6,6 procent. Noteras ska att företaget är ett av två i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Levins Plåt och Montage i Vimmerby AB.

Fakta om Södra Vi Svets

Huvudbranschen för Södra Vi Svets är metallegoarbeten. Företaget är ett av två i koncernen där Levins Plåt och Montage i Vimmerby AB är moderbolag.

Företaget har fem anställda, enligt årsredovisningen, vilket är en färre än föregående redovisningsår.

De är ledande i branschen

Södra Vi Svets har den 35:e högsta omsättningen i Kalmar län i sin specifika bransch, som är metallegoarbeten.

Det finns 66 företag i samma bransch i Kalmar län.

Följande sammanställning presenterar topplistan för den aktuella branschen, ordnad efter omsättning. Denna information hämtas från den senast registrerade årsredovisningen och kommer att kontinuerligt uppdateras i takt med att nya årsredovisningar inkommer.

Företaget är också nummer 1069 i landet.

Karta: .
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!