Vikande priser på skog och virke

Fjolårets höga nivåer på virkes- och fastighetspriser ser ut att ha nått sin kulmen. Skogssällskapets Skogsindex för första kvartalet 2019 visar nämligen på en viss avmattning av prisbilden.

4 juni 2019 15:43

Skogssällskapets Skogsindex bygger på aktuell prisrapportering från hela landet och visar helt enkelt var man får mest skog för pengarna.

Ulrik Abelson är fastighetskonsult på Skogssällskapet, med kontor i bland annat Vimmerby:

– Vi tittar på två delar – fastighetsvärden och hur virkespriserna ser ut över landet. Vi har en svag ökning på skogsmarkspriserna i södra Sverige, men vad gäller virkespriserna har det rullat in en del sänkningar sedan årsskiftet. Det kommer söderifrån och växer sig norrut i landet, berättar han.

– Fastighetssidan har utgjort en stark marknad rent allmänt, men där tycker vi oss se att prisökningsnivån planar ut. Men naturligtvis kommer det alltid komma ut fina objekt och marknaden spreta prismässigt mellan olika försäljningsubjekt, menar Abelson.

Enligt Skogssällskapet beror prisfallet på skog och virke på en minskad efterfrågan på råvara från sågverk och cellulosaindustri. Samtidigt ställer granbarkborren till med skada i skogarna.

– I södra Sverige, och inte minst i norra Kalmar län, är angreppen omfattande, och mycket granskog kommer att behöva avverkas, säger Ulrik Abelson.

På grund av detta blir det ett överskott av virke, vilket gör att priserna sjunker.

– Dock är priserna på skogsmark i södra Sverige höga, och har varit så länge. Om inget helt omvälvande händer tror jag inte att det blir något stort ras. Prisbilden på skogsmark brukar hålla sig ganska stabil även när det inte är högkonjunktur, säger Ulrik Abelson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micael Rundberg

Ämnen du kan följa