Detta är ett annonssamarbete

Allt populärare med konsumtionslån i Sverige

29 mars 2022 08:56

Det har blivit allt vanligare för svenskar att ta konsumtionslån och då pratar vi inte bara om privatlån (blancolån), utan även om köp på kredit. Vi har tagit del av Finansinspektionens senaste rapport om svenska konsumtionslån för att se hur lånemarknaden har utvecklats.

Låneförmedlare hjälper att hitta det bästa lånet

Allt fler svenskar vänder sig till en låneförmedlare när de vill ansöka om lån, speciellt när det handlar om större summor. Enligt rapporten från november 2021 använder sig ungefär 40 procent av en mellanhand, istället för att vända sig direkt till långivaren. Enligt rapporten ledde detta ibland till ökade kostnader för låntagaren.

På nätet existerar det också många gratis jämförelsesajter för lån, som hjälper svenska konsumenter att hitta det mest fördelaktiga lånet för sin situation. Du kan se mer på Matchbanker hur denna typ av sajt fungerar och vilka lån som erbjuds. Dessa kostnadsfria rekommendationer är inte helt objektiva, eftersom provisionens storlek kan påverka en långivares plats på listan.

Matchbanker ägs av det danska startup-företaget Lead Supply A/S, som är ett företag som driver lånejämförelsesajter i ett tiotal olika länder. Konkurrensen på den heta lånemarknaden fortsätter att öka, då allt fler företag vill ta en del av kakan.

Mindre konsumtionslån har ökat och större konsumtionslån har minskat

Enligt Finansinspektionens rapport tog allt fler svenskar konsumtionslån på mindre än 100 000 kronor under det första året av pandemin, medan lån över denna summa minskade. Konsumtionslån används i rapporten som ett samlingsbegrepp och innefattar blancolån, objektslån, kort- och kontokrediter, fakturor och avbetalningar. 

Konsumtionslån på under 5000 kronor ökade mest i 2020, med ungefär 25 procent.. Närmare 99 procent av konsumtionslånen i denna kategori bestod av fakturaköp, avbetalningar och kort/kontokrediter, och inte renodlade blancolån, så den stora ökningen här berodde främst på ökad e-handel under pandemin.

Blancolånens andel var över 35% för konsumtionslån mellan 50 000 och 100 000 kronor och även här var det en märkbar ökning i 2020. Konsumtionslån på över 100 000 kronor, som främst består av blancolån och objektslån, minskade dock i 2020.

Märkbara könsskillnader för de olika konsumtionslånen

Finansinspektionens kartläggning visar att vissa typer av konsumtionslån var populärare hos män, medan andra typer hade mer kvinnliga låntagare. Kvinnorna stod för cirka 37 procent av alla fakturaköp och köp på avbetalning, medan männen stod för 71 procent av alla objektslån.

Blancolån hade en jämnare könsfördelning, med 42% kvinnor respektive 58% män. För kort- och kontokrediter var kvinnornas andel 40% och männens andel 60%. 

Källor: https://www.fi.se/contentassets/c1d0b739b32f4c0da29a18b6d1a6a9ee/svenska-konsumtionslan-2021-ny3.pdf

Från

matchbanker.se