Detta är ett annonssamarbete

Avstängning från all idrott i Sverige

25 april 2022 15:43

Domen mot en tidigare allsvensk spelare kvarstår. Det har Hovrätten slagit fast. Därmed är den före detta allsvenske spelaren, som tidigare fällts för matchfixning, fortsatt avstängd från all idrott i Sverige. Det meddelar bland annat Riksidrottsnämnden. Samtidigt fortgår Spelinspektionens arbete mot matchfixning.

I spelinspektionens nya årsredovisning lyfter man att vadhållning på hästar, näst efter lotterier och nummerspel är den mest populära spelformen. Det gör betting till en stark kategori på den svenska spelmarknaden. Samtidigt finns oroande tendenser inom den här branschen, inte minst i form av matchfixning. I myndighetens senaste årsrapport lyfter man exempelvis fram att man ser allvarligt på problemet och har vidtagit en rad åtgärder. 

Samtidigt skriver myndigheten att matchfixning inte är det mest oroväckande inom spel- och betting. De flesta som vill kolla in bettingsajter kan således göra det med trygghet.

Myndigheten noterar också på sin hemsida så fort en händelse bekräftar att regelverket mot matchfixning fungera i enlighet med dess intentioner, likt den senaste domen mot elitidrottaren.

Villkorlig dom och avstängning

Det var i mitten av december 2021 som hovrätten dömde en fotbollsspelare från allsvenskan till villkorlig dom för att ha tagit emot muta och spelfusk i samband med en allsvensk fotbollsmatch våren 2019. Tidigare hade tingsrätten friat elitspelaren från anklagelserna.

Det betyder att elitspelaren sedan början av februari 2021 varit avstängd från all idrottsutövning i Sverige. Samma år tidsbestämde Svenska fotbollsförbundet avstängningen till fyra år. Spelaren överklagade beslutet till Riksidrottsnämnden, som nu meddelat att överklagan avslås. Därutöver har det Internationella fotbollsförbundet stängt av honom från all fotbollsutövning i hela världen under samma tidsperiod. Även detta beslut har spelaren överklagat. Den före detta allsvenske spelaren har överklagat hovrättsdomen till Högsta domstolen som ännu ej givit besked om fallet får prövningstillstånd.

Matchfixning: Ett av de största hoten mot idrotten

Matchfixning är manipulation av resultat av en match, tävling eller turnering där idrottare, tränare, ledare, domare eller andra deltagare försöker påverka utgången i en tävling eller händelser i tävlingen för att ge sig själv eller andra ekonomis vinning. Att manipulera resultat på det här sättet betraktas idag som ett av de största hoten mot idrotten. Det är därför straffet mot den dömda elitidrottaren är så hård. Det beror bland annat på att manipulation av resultat ofta involverar organiserade kriminella nätverk, vilket är en prioriterad fråga för myndigheter, idrottsrörelsen och brottsbekämpande organ över hela världen.

Enligt Spelinspektionen årsrapport har myndigheten prioriterat arbetet med att öka kunskapen kring matchfixning. Myndigheten har också fått spelbolagen att rapportera in registrerade misstänkta manipulationer av resultat för första gången sedan dess föreskrifter om detta trädde i kraft den 1 januari 2021. Parallellt har matchfixningsrådet sammanträtt vid fem tillfällen. Mötena har också haft olika teman, som exempelvis bestraffningsrätten inom idrotten och matchfixning inom tennis.

I rapporten skriver man också att tillsynen inom matchfixningsområdet under det gånga året i huvudsak varit händelsestyrt. Det betyder att myndigheterna agerat när det kommit in tips: Spelinspektionen har meddelat en anmärkning i tre tillsynsärenden angående överträdelser av matchfixningsföreskriften gällande regelbrott och möjlighet till vadhållning på minderårig. 

Därutöver har Matchfixningsrådet deltagit i flera internationella möten och webbinarium under året inom ramen för samarbetet i Group of Copenhgen som är ett nätverk för de nationella plattformarna mot matchfixning. Det har man gjort genom representanter för Spelinspektionen och Riksidrottsförbundet.

Från

bettingsajter.se