44 vindkraftverk kan bli åtta

44 vindkraftverk kan bli åtta. I måndags besökte bolaget Fred Olsen Renewables kommunstyrelsen i Kinda för att presentera sina nya planer för en vindkraftspark i Gröninge, mellan Horn och Hycklinge.

2 april 2019 14:00

– Kunskap är aldrig fel, även om man har olika uppfattningar i den här frågan, och det gäller att få en klar bild av projektet. Från vår horisont var det naturligt att vi skulle lyssna på vad företaget hade att säga, berättar oppositionsrådet Christer Segerstéen (M).

För bara ett år sedan skapade Fred Olsen Renewables stora protester i kommunen. Deras planer på en vindkraftspark innehållande 44 verk, samtliga med en höjd på 230 meter, mötte motstånd, inte minst i trakterna kring Horn och Hycklinge. Åtta av Kindas nio partier sa då nej till den omfattande satsningen. Nu är frågan återigen uppe på agendan, med helt andra förutsättningar.

– Det är klart att åtta istället för 44 verk gör en stor skillnad och den här gången planeras de längre ifrån bostäder. Även det område som tidigare hamnade i konflikt med havsörnen har tagits bort helt, så det är en radikal förändring jämfört med det förra förslaget, säger Segerstéen och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Karlsson (L) fortsätter:

– Vi befinner oss ju inte i en fas där vi ska säga ja eller nej, utan Fred Olsen Renewables har bara presenterat sitt alternativ. Delar av den oro som fanns tidigare finns givetvis fortfarande kvar. Är det åtta verk nu som kommer att växa till 44 om några år? Det är en av de frågor som vi behöver att diskutera.

Planen är att de åtta vindkraftverken tillsammans ska kunna tillgodose behovet av el till omkring 22 000 hushåll per år. En Kindapolitiker som tydligt tar avstånd från vindkraftsplanerna är koalitionens Pierre Ländell (LPo) som menar att han inte ser någon som helst miljönytta med en vindkraftspark.

– Trots förändringarna kommer vårt agerande, när företaget lämnar in sin tillståndsansökan, vara att kommunen ska använda sin vetorätt så fort som möjligt. För oss som parti är det en jätteviktig fråga, vi vill inte ha någon vindkraft överhuvudtaget, säger han.

Vindkraftsföretaget avser att lämna in en tillståndsansökan hos länsstyrelsen i december och därefter, i början av 2020, kan kommunen ta ett slutgiltigt beslut.

– Vi har reducerat projektet med 82 procent och om vi inte hade tyckt att det fortfarande är en aktuell satsning hade vi inte träffat kommunstyrelsen. Nu har vi för avsikt att stämma av hur Kindas olika partier resonerar, berättar vindkraftsparkens projektledare Staffan Svanberg.

Kommunstyrelsens nästa steg i frågan genomförs i april då de gästas av en representant som informerar om nackdelarna med vindkraft.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa