Äldremottagning kan stärka livskvaliteten

6 september 2019 04:00

Enligt vad vi vet nu kommer det att byggas en ny vårdcentral i Kisa. Eftersom man är på planeringsstadiet är det bra att tänka igenom vad som kommer att behövas nu och i framtiden.

Något som redan finns i flera länder och även på vissa platser här i Sverige, är äldremottagningar. Det är mottagningar som kan innehålla läkare, sjuksköterska och undersköterska som patienterna träffar varje gång, alltså inte nya ansikten vid varje besök. För patientens trygghet ska det finnas telefon utan knappval och en telefontid under hela dygnet. Bara att veta att detta finns skapar en känsla av trygghet hos patienten.

I Kinda skulle mycket kunna göras i samarbete med vår utmärkta hemsjukvård som i dagsläget har tillgång till en geriatriker, vilket kan vara en fördel att få träffa någon som är specialiserad på åldrandet och dess sjukdomar.

Kinda kommun har en relativt hög andel äldre som kommer att öka i framtiden, vilket gäller resten av Sverige också. Enligt SKL hade Kinda 26,3 procent över 65 år och man räknar med 27,9 procent om fem år. Många är friska långt upp i åldrarna men det kan inte undvikas att krämporna kommer ju äldre man blir. Många äldre söker sig till akuten vilket inte är optimalt när det gäller uttorkning och infektionsrisker. De långa väntetiderna är inte bra och enligt revisionen i Region Östergötland är äldre en grupp som kommer rejält i kläm i vården. Man kan också frigöra tider på akuten för andra grupper med en äldremottagning. Men huvudsyftet är ett gott omhändertagande av äldre medborgare.

Att bli äldre innebär många gånger att bli skörare och inte tåla lika mycket som yngre. Här skulle en äldremottagning ha en angelägen uppgift att fylla med nära, patientcentrerad vård som ser varje patients behov vilket skapar trygghet, igenkännbarhet och därmed en högre livskvalitet. Man behöver inte åka långt och man känner igen de man ska möta. Läkare kan också fånga upp minnesstörningar och depressioner och remittera till rätt instans.

Just depressioner är också något som ökat bland äldre och ett flertal slutar i suicid, vilket skulle kunna förebyggas.

Man kan också ha ett mer proaktivt omhändertagande med hälsoundersökningar, hälsosamtal och information om kost och motion. Du slipper som patient lång restid, lång väntetid och högre stresspåslag om dina besvär kan tas omhand på mottagningen. Du kommer också till en läkare som kan din sjukdomshistoria och du slipper upprepa den igen. Man skulle också kunna fundera på ett avskilt väntrum. Eftersom man är skörare slår influensor och virus så mycket hårdare och tar längre tid att bli frisk ifrån. Att känna trygghet i vården är en grundpelare för kvalitativ vård och omsorg.

Förslaget kan resultera i en högre kvalitet på vården och därmed en ökad livskvalitet för äldre.

Därför förordar SD Kinda en äldremottagning i den vårdcentral som kommer att byggas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christina Nilsson (SD) Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden Kinda kommun