Logiskt kan man då tycka att centern har förbättrat det, eftersom man gick fram så stort i kommunvalet nu. Återstår att se.

Exempel på dåligt sinnelag visade både socialdemokrater och moderater när man envist höll fast vid förslag som hade stort folkligt motstånd; VOK-skogen, Blåsekulle, inte tog beslut om Trygghetsboende, etc.

Centern förlorade mycket på sina exempellösa långbänkar före 2010; då Ceosvallen är det största exemplet, ett beslut som fortfarande är ett dåligt beslut. Nu vann man i skolfrågan, och det återstår att se hur centern ska hantera BUN:s stora underskott.

Moderaternas beslut att spela bort SD:s vågmästarroll genom en majoritet med socialdemokraterna 2014 kan ha medfört ett tapp av röster, även om syftet var gott då SD inte har något att tillföra den kommunala debatten. Men det var en bro över blocken; gammelsossar och gammelmoderater gillar inte sådant och 25 procent av väljarna är över 65 år…

Liberalerna straffade ut sig själva genom ”vi bryr oss inte om folkomröstningar” – vilket naturligtvis är att säga att man tar avstånd från ett viktigt verktyg i en demokrati.

Vänstern går fram därför att man bedrivit effektiv, lokal oppositionspolitik. Man har en egen budget, man har en skicklig debattör i Lars Johansson. Så fick man också draghjälp av skolfrågan.

Ja, det är skolfrågan som avgjorde det lokala valet. Det fick man besked om redan vid folkomröstningen och trots pudeln från S+M så lyckades man inte reparera skadan. Landsbygdens skolor har tunnats ut i stort sett i varje kommun, både av kostnadsskäl och kvalitetsskäl. Men i Vimmerby kommun gick det inte. Centern försökte lägga ned Pelarne skola för ett antal år sedan, utan att lyckas då heller.

Centern lyckades med hjälp av skolfrågan nu återta sina tappade mandat på landsbygden, det är i huvudsak där man ökat kraftigt.

Frågan är vilket sinnelag en ny majoritet får? Att det blir något annat än en allians är uteslutet, eftersom centern har mer gemensamt med moderaterna än med socialdemokraterna.

Återtar centern sitt gamla sinnelag från framförallt 2006-2010; enpartistyre, inte lyssna på sina allianskamrater (”borgerlig samverkan” kallade man det, allians var inget bra ord för centern då) och inte lyckas fatta beslut, så blir makten i Vimmerby kortvarig. Det bådar inte gott att man inte direkt säger sig vilja ha en allians - återgår man till begreppet "borgerlig samverkan" där man i princip styr allt..?

Om man däremot visar sig som ett nytt samarbetsparti, som accepterar kompromisser och gemensamma lösningar så kan man ha kommit tillbaka till makten för att stanna.

Man har definitivt förnyat partiet; det är inte bara Frödingecentern som bestämmer utan ”stan” har fått fäste, andra orter som Djursdala har starka kandidater. Förhoppningen är att man också förändrat sitt kollektiva sinnelag mot mer samarbete.

Moderater och socialdemokrater får slicka såren; båda partierna har misslyckats med att känna av breda åsikter i folklagret, som rör sakfrågor. Observera inte värderingsfrågor. Men sakfrågor avgör lokala val. Lokalval är också personfrågor. Centern har lyckats få med lokalt starka, kända namn som lockar röster. Det märks tydligt.

Att SD lokalt går fram är också personfråga, men på riksplanet. Ibland kan en partiledare dra rösterna ut ur den djupaste mylla och det har Jimmie Åkesson gjort i Vimmerby kommun. En misslyckad migration upplevs i alla kommuner. Man kan ändå tycka att grundvärderingar ska spela roll men i en del frågor gör det inte det.