Ambulansen är vår trygghet

11 juli 2019 04:00

Upplägget för ambulansverksamheten i Vimmerby och Oskarshamn har ändrats under sommaren. Vimmerbys dagambulans är avställd i veckorna och går endast helger. Samtidigt bemannar Vimmerbypersonal i veckorna upp i Oskarshamn, vars lättvårdsambulans då får stå stilla. Det läge som vi nu befinner oss i ger anledning till viss oro även om vi vet att personalen gör sitt yttersta för att också klara denna tuffa bemanningssituation.

För oss är det fortfarande lite oklart huruvida man gjort en verklig risk- och konsekvensanalys kring dessa förändringar och vad de innebär för ambulansverksamheten vid akuta larm i Vimmerby och Hultsfreds kommuner.

När Vimmerbys dagambulans parkeras vardagar, måste då ambulanserna i Virserum eller Hultsfred ställa sig på ”pass” runt exempelvis Målilla i beredskap och hur påverkas då detta inställelsetiderna på landsbygden, till exempel söder om Virserum?

Regionstyrelsen sammanträdde så sent som veckan innan midsommar. Där fick vi en kort presentation av en tjänsteman hur sommarsemestrarna påverkar regionens verksamhet. Den viktiga ambulansfrågan berördes inte i den redovisning som då lämnades till oss politiker.

Regionens tjänstemän har ett ansvar för att planera hälso- och sjukvården i länet. Och gör det utifrån de förutsättningar som politikerna ger dom. Men regionens ledande politiker har också ett övergripande ansvar och det hade varit rimligt att man från såväl S, C och L hade redovisat de förändringar som nu genomförs i nordvästra länsdelen. Ambulansverksamheten är en grundläggande trygghet för allmänheten och detta gäller inte minst dem som bor i inlandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Andersson (KD), Järnforsen Carl Dahlin (M) Oppositionsråd Region Kalmar län

Ämnen du kan följa