Olyckan inträffade på söndagsförmiddagen då svavelväte läckte ut vid ett underhållsarbete på ett gassystem på massabruket i Olshammar, i södra Närke.

Man tar bort vatten ur svartlut för att kunna elda den i en särskild panna. I den här anläggningen går gaser som tas om hand via ett uppsamlingssystem och transporteras till förbränning. Det är kring gassystemet som någonting har hänt. Exakt vad vet vi inte, säger Michael Berggren, platschef på bruket.

En allvarligt skadad

Åtta anställda andades in giftgasen. Fyra skadades och fördes till sjukhus med ambulans. En av dem är allvarligt men för närvarande inte livshotande skadad, enligt akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro.

Vi hoppas att den som är allvarligt påverkad repar sig och kvicknar till. De andra är inne för observation och kring deras hälsa känner jag mig betydligt behagligare, säger Michael Berggren.

Olyckan inträffade trots att säkerhetsåtgärder vidtagits, enligt platschefen.

Innan man gör ingrepp sker vädring och mätning. Gashalten hade mätts upp och då var det en godkänd halt, säger Michael Berggren.

Brottsutredning startad

Gaslarmet gick vid 10.30-tiden och fabriken utrymdes, men läckaget fortsatte fram till 14-tiden då man lyckades få stopp på produktionen.

Boende i området uppmanades på söndagen att hålla sig inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Polisen utreder nu om miljöbrott eller arbetsmiljöbrott har begåtts i samband med läckan och en åklagare har kopplats till förundersökningen. När fabriken är sanerad och säker att vistas i ska delen där olyckan inträffade spärras av för en brottsplatsundersökning, enligt polisen.