Andra kommuner satsar – Kinda vill dra ner

5 juni 2019 04:00

Inte nog med att Eva Holm, förvaltningschef på bildningsförvaltningen, far med osanna siffror i artikeln den 8 maj, där hon ger politiken en felaktig bild av vad AMI gör och hur många de hjälper samt förminskar det hårda arbete personalen utför. Sedan erkänner politiken i artikeln ”Kravet spara 22 000 000 kronor” att pengar som staten betalat ut för nyanländas integration ”har dopat ekonomin”.

Nu har personalen informerats om ett förslag att lägga ner AMI och att varsla samtlig personal. Detta ska leda till en besparing då endast en skärva av verksamheten kan få vara kvar och flyttas till Kinda lärcentrum. Vilket kan ifrågasättas då beslutsunderlaget är minst sagt tvivelaktigt.

”Ekonomin har varit lite dopad kan man säga. Det tillskott man har haft från staten, bland annat i form av bidrag från Migrationsverket, har använts för resultatet och det kanske man inte borde ha gjort”.

AMI har ökat sitt resultat av att hjälpa nyanlända i arbete med 10 personer per år sedan 2016 och 2018 gick 36 individer till arbete eller studier. Vilket är en enorm vinst för kommunen i minskat försörjningsstöd och ökade skatteintäkter.

Sedan jobbar AMI även med andra arbetslösa, både vuxna och ungdomar, och även här har AMI en god historik på att hitta lösningar som leder till minskat försörjningsstöd.

Trots att verksamheten genererar intäkter till kommunen från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och minskat bidragsberoende väljer kommunen att plocka pengarna och lägga på annat därav den så kallat ”dopade ekonomin”. Är det inte dags att använda pengar som är utbetalade av staten för arbetslösa och nyanlända till dessa grupper fullt ut istället för att utreda brandstationer och täppa till budgethål?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kai Suurhasko Anställd och skyddsombud på AMI

Ämnen du kan följa